• 2-2.jpg
    Güzel Sanatlar Fakültesi
    Dekanın Mesajı

           

              Dekanın Mesajı

         Sanat eseri geşmiş ve geleceği bir arada yaşatacak duygu ve hayal güçünün ürünüdür. Bu sebeple sanat eseri bütün toplumların ortak kültürünü yansıtır ve evrensellik ilkesiyle bir bütündür. Farklı duygular uyandıran sanat eseri güzel ve estetikten besler. Sanat eserlerinin ortaya koyduğu estetik duyguların bireyde olgunlaşmasıyla bu değer daha da artmaktadır. Fakültemiz sanat değerlerini ortaya koyan, illeriye taşıyan, estetik duygu ve düşünceye sahip olan bireyler yetiştirmek  ilkesini kendine amaç edinmiştir. Bunu yaşamla billeştirip özümsemek ve toplumda bu değerleri uyandırmak dileğiyle...

Prof. Dr. Ömer Rıza AKGÜN

Dekan V.