IÜ-ADEK Üyeleri

 

IÜ-ADEK Üyeleri

Unvanı/Adı/Soyadı Birimi/Pozisyonu Görevi
  Rektör Yardımcısı Başkan
  İ.İ.B Fakültesi Dekan Üye
Öğr. Gör. Mehmet KURT Genel Sekreter Üye
Doç. Dr. Bünyamin YILDIRIM Fen Bilimleri Enstitüsü Üye
  MYO Müdür Üye
Yrd. Doç. Dr. Süleyman TEMEL Ağrı Dağı Arş. ve Uy. Mer. Müdür Üye
  Sağlık Hiz.MYO Müdür Üye
  Mühendislik Fakültesi Üye
Yrd. Doç. Dr. Sefa ALTIKAT Teknik Bilimler MYO Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldız MUSAHAN İlahiyat Fakültesi Üye
  Öğrenci Konseyi Temsilcisi Üye