Mevzuat

İndir
Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 02.02.2015 pdf
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 02.02.2015 pdf
Yükseköğretim Kurumlarında ADEK Yönetmeliği 02.02.2015 pdf