Seminer Sunumları

Konu Etkinlik Dosyası Tarih ve Saat Yer
Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler: Hassas Tarım TARIM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER -HASSAS TARIM.pdf 17.01.2018 12.30 Anfi 2
Yerel Ürünlerin Tüketiminin Modellenmesi; Çoklu Bir Yöntem Yaklaşımı Ayça Nur Şahin_Sunum_IĞDIRÜNİ.pdf 9.01.2018 13:00 Anfi 2
Silaj Bitkileri ve Silaj Yapımı Silaj Bitkileri ve silaj yapımı.pdf 4.01.2018 12.30 Anfi - 1
Bitki Uçucu Yağların Böceklere Karşı İnsektisidal Etkileri ayşesemin...pdf 26.12.2017 13:00 Seminer Odası
Ülkemiz Ceviz Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜLSOY.pdf 26.12.2017 12.30 Seminer Odası
Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri: Tuzluluk Stresi Doç. Dr. Süleyman TEMEL.pdf 21.12.2017 12.30 Seminer Salonu
Iğdır Bağcılığı Yrd. Doç. DR. Sadiye Peral EYDURAN.pdf 21.12.2017 13:00 Seminer Salonu
Orkide Mikroçoğaltımı Yrd. Doç. DR. Melekşen AKIN.pdf 19.12.2017 12.30 Amfi - 1
Bitki Dayanıklılığında Rol Alan Enzimler SEMİNER 19122017.pdf 19.12.2017 13:00 Amfi - 1
İlahiyat Vizyon Programı 15.12.2017 08.30 Karaağaç Kampüsü
Birden Fazla Kantitatif Değişken İçin MARS Çözümlemesi Doç. Dr. Ecevit EYDURAN.pdf 15.12.2017 13:00 Anfi - 1
Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK.pdf 15.12.2017 12:30 Anfi - 1
Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Pazarlanmasında Yeni Bir Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Köksal KARADAŞ.pdf 30.11.2017 13:00 Anfi 1
Kayısılarda Soğuklama İhtiyacı, Çiçeklenme ve Meyve Tutumu İlişkileri Arş. Gör. Berna DOĞRU ÇOKRAN.pdf 30.11.2017 13:30 Anfi 1
Türkiye'nin Mandalina Ticaretinde Rekabet Gücü Arş. Gör. Zeynep ÇELİK.pdf 28.11.2017 12:30 Anfi 1
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteriler (PGPR) Yrd. Doç. Dr. Mesude Figen DÖNMEZ.pdf 12.05.2017 12:30 Anfi 1