“Sultan II. Abdulhamid’in İdari ve İçtimai Siyaseti” Panel Kapsamında Ele Alındı

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda, Sosyal Tarih Topluluğu tarafından  “Sultan II. Abdulhamid'in İdari ve İçtimai Siyaseti ” konulu panel düzenlendi.

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş’in moderatörlüğünü yürüttüğü panele; Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İbrahim Şirin ve Doç. Dr. Şefaattin Deniz konuşmacı olarak katılırken, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğdu, ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler panele yoğun ilgi gösterdi.

Sultan II. Abdülhamid'in ülke yönetiminde takip ettiği stratejiyi çeşitli yönleriyle irdeleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş, Abdülhamid’in Hamidiye Alayları konusunu izah ettikten sonra konuşmacıları takdim etti.

Doç. Dr. Deniz; “Abdülhamid'in siyasi faaliyetleri bize geçmişimizi ve geleceğimizi gösteren bir aynadır”

“Sultan II. Abdülhamid’in İdari ve İçtimai Siyaseti” konulu panelde, binlerce yıllık tarihimizin bizlere geçmişimizi gösteren ve geleceğimize ışık tutan bir ayna olduğunu ifade eden Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Abdülhamid'in siyasi faaliyetlerini ve ahaliye yardım amacıyla meydana getirdiği hayır kurumlarını anlatarak, Abdülhamid’in, ülkenin dört köşesinde okullar, hastaneler, vakıflar tesis ederek halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ve halkın teveccühünü kazandığını söyledi. Doç. Dr. Deniz, “II. Abdülhamid yeni askerî yatırımların masrafından kaçınarak dış borçları 300 milyondan, 30 milyona indirdi. Bundan dolayı II. Abdülhamid cimri padişah olarak Batı tarafından tanımlandı; çünkü onlar için harcama yapmayan bir padişah onlardan borç almayacak ve Batıya karşı borçlu olmayacaktı” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Şirin; “Abdülhamid'in hakkında yapılan tasvirler, sosyal tarihin bir unsurudur.”

Panelde son olarak söz olan Prof. Dr. İbrahim Şirin,  “Karikatürlerde II. Abdülhamid İmajı” adlı sunumunda, Osmanlı döneminin karikatürlerinde Sultan Abdülhamid hakkında yapılan tasvirleri, sosyal tarihin bir unsuru olarak ele alındığını belirtti.

Abdülhamid döneminde basın faaliyetlerinin çok geliştiğini belirten Şirin, “Yazarlar fikirlerini basın yoluyla halka iletirlerdi. Seveni kadar sevmeyeni de bulunan sultan hakkında birçok haber ve karikatür yayımlanırdı” dedi. Bunlarla ilgili örnekler veren Şirin, sözlerinin devamında ise “Osmanlı padişahları arasında kişiliği, karakteri ve davranışlarıyla diğerlerinden ayrılan II. Abdülhamid, tarihle ilgilenen herkesin dikkatini bir şekilde cezbeder. II. Abdülhamid kendisi için yapılan olumsuz haberlere karşı özel fotoğrafçısı tarafından 36 bin fotoğraf çektirerek bu fotoğrafları birçok yerde yayınladı. Bu sayede kendisinin eli kanlı biri olmadığını herkese göstermek istiyordu” dedi.

 Panel, konuşmaların ardından konuşmacılara teşekkür belgesinin verilmesi ile son buldu. 

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 03 Aralık,2018
  • Görüntülenme Sayısı: 453
Yazdır: