BİYOMER Faaliyetlerine Fosil Kayıtları Tutarak Başladı

Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİYOMER) açılmasının akabinde faaliyetlerine başladı. Merkezin ilk faaliyeti, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan fosil örneklerini koruma altına almak ve kaydını tutmak oldu.

BİYOMER Müdürü Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit, birlikte gerçekleştirdikleri arazi çalışmaları neticesinde elde ettikleri fosil örneklerini Üniversitemiz Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Çelik’e teslim ettiler. Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahattin Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Bilcan Gökçe yaptıkları ilk incelemelerde kalıntıların, 3. ve 4. jeolojik zamanlara ait olduklarını saptadılar. Prof. Dr. Çelik, alandan getirilen örneklerin karasal ve denizsel kalıntılar olduğunu ifade ederek; “Bu denizsel fosiller, günümüzden 550-250 milyon yıl öncesine aittir. Paleozoik Dönemin Ordovisyen evresine ait kalıntılardır. Karasal olan fosiller, yani yaprak fosilleri ise 3. jeolojik zamana ait olup günümüzden yaklaşık 60 milyon yıl öncesine aittir.” şeklinde konuştu.

İnceleme ekibi oluşturuldu; müze kurulması düşünülüyor

Bölgede fosil örneklerinin bulunmasının ardından BİYOMER önderliğinde geniş bir inceleme ekibi oluşturuldu ve söz konusu alanın detaylı olarak incelenmesine karar verildi. BİYOMER’in oluşturduğu ekipte, Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri; Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman (Herpetolog, BİYOMER Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik (Ornitolog, BİYOMER Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Okan Özbakır (Maden Mühendisi), Öğr. Gör. Seyfullah Ateş (Petrol ve Doğalgaz Mühendisi) ve Öğr. Gör. Emirhan Özdemir (Harita Mühendisi) yer alıyor. Yerel ve ulusal basının da ilgisini çeken alandan toplanan fosil örneklerin sergilenmesi için Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde bir doğa müzesi kurulması da planlanıyor.

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 08 Temmuz, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 441
Yazdır: