Doç. Dr. Arzu ÜNAL TAGEM 2020 Toplantısına Katılım Sağladı

Doç. Dr. Arzu ÜNAL TAGEM 2020 Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Proje Değerlendirme Grup Toplantısı’na Davetli Öğretim Üyesi Olarak Katılım Sağladı

"Tarımsal Araştırma Mastır Planı" hedefleri doğrultusunda TAGEM'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yeni teklif projelerinin, yürütülmekte olan ve sonuçlanan projelerin görüşüldüğü Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Proje Değerlendirme Toplantısı 2-8 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Açılış programında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa AKSU ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Özkan KAYACAN’ın yer aldığı Proje Değerlendirme Grup Toplantısı’nda Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu ÜNAL davetli öğretim üyesi olarak üniversitemizi temsil etti.

Toplantıda üniversite temsilcisi davetli öğretim üyeleri tarafından 27 adet yeni teklif, 47 adet devam eden, 9 adet ara sonuç, 5 adet sonuçlanan olmak üzere toplam 88 adet proje bilimsel temele dayalı içerikleri açısından değerlendirildi.    

Projelerin değerlendirilmesi sürecinde, projenin ülke tarımına katkısı ve sektör ihtiyaçları açısından önceliği, konu bakımından daha önce çalışılıp çalışılmadığı, çalışılmış ise tekrar çalışmayı gerektirip gerektirmediği, projenin uygulanabilirliği, erişilmesi istenen amaca uygun yöntemler ve materyal kullanımı, yeni bir teknoloji/yöntem/sistem/ürün/teknik geliştirilmesi durumu, talep edilen bütçenin proje amaçları ve ihtiyaçlarına uygunluğu, yürütüleceği yerin uygunluğu, altyapı ve proje ekibinin yeterliliği, proje çıktılarının somut, ölçülebilir ve uygulanabilir olması durumu (PSUP), proje kapsamının literatür ile ilişkilendirmesi ve yeterli literatür taranıp-taranmadığı, projenin Ar-Ge niteliği hususları dikkate alındı.

Sonuç Raporu sunulan projeler için;  sonuç raporu dispozisyonuna uygunluğu, erişilmesi hedeflenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, proje sonucunda elde edilen çıktıların literatür ile ilişkilendirmesinin uygunluğu, yeni bir teknoloji/yöntem/sistem/ürün/teknik geliştirilmesi durumu, proje sonuçlarının uygulamaya aktarımının uygunluğu, proje sonuçlarının yayınlanıp/yayınlanamayacağı parametreleri ele alındı.

Genetik kaynakların toplanması, gen bankalarında muhafazası, morfolojik ve DNA düzeyinde moleküler karakterizasyonu, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği, kullanımı ve uygulamaya aktarılması, Etnobotanik ve Tarımsal Biyoteknoloji konularını içeren Ar-Ge Projelerinin görüşüldüğü TAGEM 2020 Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Proje Değerlendirme Grup Toplantısı genel değerlendirme ve öneriler ile tamamlandı.

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 11 Şubat, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 663
Yazdır: