Hollanda, Wageningen Üniversitesi İle İşbirliği Adımları Atıldı

Hollanda, Wageningen Üniversitesi İle İşbirliği Adımları Atıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA'yı temsilen üniversitemiz Dış İlişkilerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR, Ar-Ge ve Öğrenci Mübadelesi kapsamında Hollanda Wageningen Üniversitesi RIKILT araştırma merkezinde 5-8 Eylül tarihlerinde ikili görüşmelerde bulundu. 
 
Wageningen Üniversitesi, Avrupa Birliği Ofis Direktörü Peter Jongebloed ile Ar-Ge araştırma konuları üzerinde gerçekleşen toplantıda, Üniversitemize tahsis edilen 3000 dönümlük Küllük arazisi üzerinde kurulması planlanan hayvansal ve bitkisel üretim tesislerinin planlanması ve fonlanması için hangi olanaklardan yararlanılacağı ve Wageningen Üniversitesinin de ortak olarak kullanılabileceği bir süt sığırlığı araştırma istasyonu projesi üzerinde ön anlaşma sağlanarak, bu projenin realizasyonu için iki kurum arasında yazışmaların başlatılması kararı alındı. 
 
Aynı üniversitenin Biyosistem Mühendisliği bölüm başkanı Prof. Dr. Rene Wijffels ile güneş enerji köyünde kurulacak sistem sahasında Wageningen Üniversitesi tarafından bir araştırma test laboratuvarı kurulması için taslak proje üzerinde söz birliği sağlandı. 
 
Wageningen Üniversitesi Gıda-Yem Güvenliği birim sorumlusu Prof. Dr. Jacob de Jong ile yapılan görüşmede ise gıda ve yemlerde referans laboratuvarı olarak gerçekleştirilecek analizler için ortak araştırma projelerine Iğdır Üniversitesi'nin de dahil olabileceği görüşüldü. 
 
Organik tarım konusunda Wageningen Üniversitesi öğretim üyelerinden Veteriner Hekim Prof. Dr. Maria Groot, Hollanda hükümetinin direktifleri doğrultusunda hazırlanan 4 adet organik tarım ve hayvancılık kitaplarının Türkçeye çevrilip kullanıma (ücretsiz) sunulması ve ayrıca Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından geliştirilecek organik yem katkı maddelerinin Hollanda'da kullanımı ve test edilmesi için proje taslağı hazırlanması konusunda ön anlaşma sağlandı. 
 
Prof. Dr. Sulhattin Yaşar ve Prof. Dr. Gijs Kleter arasında  EFSA ve Avrupa Komisyonu ortak araştırma merkezinde uzun süreden beri yürüyen ortak çalışmaların devam ettirilmesi ve bu bağlamda sırasıyla Iğdır ve civarında yerli gen kaynaklarının araştırılması ve başta kayısı ve elma olmak üzere otantik ürünlerin tescil edilmesi için her iki birim uzmanları tarafından ortak projeler hazırlanması kararlaştırıldı. 
 
Ayrıca, Wageningen Üniversitesi'nin her yıl yaz aylarında Iğdır Üniversitesi'nden Yabancı Dil Konuşma düzeyi yeterli olan lisans ve lisansüstü öğrenciler için staj yapma sözü alındı. 

IÜ Haber Merkezi

Yazdır:
Loading