Iğdır Üniversitesi Senatosu Kudüs İçin Toplandı

Iğdır Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin Sorunu'nu çözmek iddiasıyla hazırladığı "sözde barış planını" tel'in etmek ve Kudüs'ün, Filistin'den koparılma çabalarına tepki göstermek için toplandı.

Iğdır Üniversitesi Senatosu, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın başkanlığında ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin Sorunu’nu çözmek iddiasıyla ortaya attığı "sözde barış planını" değerlendirmek için toplantı yaptı. Senato toplantısında, "sözde barış planıyla" Filistin’deki İsrail işgalinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı, Kudüs'ün ise Filistin'den koparılmasının amaçlandığı belirtilerek; "sözde barış planının, işgal altındaki mukaddes şehir Kudüs’ü göz göre göre bütünüyle İsrail’e peşkeş çekmek ve meseleyi bir oldubittiye getirmek gibi hain bir emele hizmet etmek dışında hiçbir kıymete sahip olmadığı" vurgulandı.

Iğdır Üniversitesi Senatosu’nun, ABD’nin "sözde barış planına" karşı Filistin halkıyla dayanışmak ve Kudüs'ün statüsünün korunması amacıyla yayınladığı bildirinin tam metni şöyle:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN ABD’NİN SÖZDE BARIŞ PLANINI KINAMA VE TEL’İN ETME BİLDİRİSİ

Ortadoğu’da barışı tesis etme adı altında ABD tarafından hazırlanarak duyurulan ve hiçbir insani, vicdani ve hukuki gerekçeyle izah edilemeyecek olan sözde barış planı, işgal altındaki mukaddes şehir Kudüs’ü göz göre göre bütünüyle İsrail’e peşkeş çekmek ve meseleyi bir oldubittiye getirmek gibi hain bir emele hizmet etmesinin dışında hiçbir kıymete sahip değildir. Sadece İslâm âleminden değil farklı dinlerden bütün insaf sahiplerinin de tepkisini çeken bu sözde barış planı, 1947 yılından beri kademeli bir şekilde sindirilmeye çalışılan ve başta Kudüs olmak üzere diğer yerlerdeki yaşam dokunulmazlığı, din hürriyeti, mülkiyet, ticaret, savunma hakları gasp edilen Filistin halkını ve Filistin Devletini alaya almak ve barış adı altında onlara yolun sonunu göstermekten başka bir şey değildir. Bağımsız bir Filistin Devleti kurma vaadinde bulunan bu sözde barış planı gerçekte mukaddes ve muazzez şehir Kudüs’ü Filistin’den ve dolayısıyla Müslümanlardan tamamen koparma ve uzun süredir devam edegelen illegal Yahudi yerleşimlerini meşrulaştırmak amacı gütmektedir. Bağımsız bir Filistin Devleti için dört yıllık bir süre tanınması gibi gülünç bir maddeyi de barındıran bu sözde barış planı, Kudüs’ün ve Filistin’in kaderini -geçmişte de sık sık şahit olduğumuz- İsrail’in zalim politikalarına teslim etmeye çalışmak demektir. Masa başında yapılan, masa başında kurgulanan bu sözde barış planı masa başında kalmaya, ortaya çıktığı yerde ölmeye mahkûmdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği üzere bizler Kudüs’ü İstanbul’dan, Mekke’den, Medine’den, Şam’dan, Kahire’den, İslamabat’tan, Bağdat’tan ayırmıyoruz. Nasıl İstanbul’u koruyor ve üstüne titriyorsak, nasıl Mekke’ye Medine’ye can pahasına bağlıysak, nasıl Bağdat, Şam, Tahran denildiğinde asırlarca bin bir cefayla teşekkül eden bir kültür ve medeniyet mirası aklımıza geliyorsa, Kudüs denilince de can pahasına bırakılmayacak, her ne olursa olsun hakkı ve hukuku muhafaza edilecek müstesna bir belde, zihnimizde, kalbimizde, ruhumuzda bütün canlılığıyla ve berraklığıyla vücut bulmaktadır. Ne Kudüs ne de Filistin, barış planı adı verilen geçersiz bir kâğıt parçasının mahkûmu olamaz. ABD tarafından deklare edilen sözde barış planı hükümsüzdür ve yok hükmündedir. Bu itibarla Iğdır Üniversitesi Senatosu olarak Kudüs’ü İsrail’e ilhak etme planının bir parçası olan ABD’nin sözde barış planını şiddetle kınıyor ve en güçlü biçimde tel’în ediyoruz.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 30 Ocak, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 913
Yazdır: