Rektör Alma TÜBİTAK Başkanı İle Bir Araya Geldi

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret etti. Görüşme esnasında; TEYDEP (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları) ile Biyokimya ve kanser teşhisiyle ilgili yürütülen projeler konuşuldu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Alma, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte TEYDEP ve kanser teşhisi ile ilgili yapılan ve hali hazırda yürütülen projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarının çalışma alanları ise şu şekilde tanımlandı;

Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK’ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir. Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmaya, Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. TEYDEB, bu amaçla, ilgili kesimlerle işbirliği yaparak; özel sektör kuruluşlarının, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme faaliyetlerine kaynak ayırmalarını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları uygular ve geliştirir. Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal/uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına katkıda bulunur. Ölçme, değerlendirme ve izleme sistemleri oluşturarak uygulama araçlarının etkinliğini ölçer, destek programlarının sosyo-ekonomik etkilerini analiz eder.

 

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 24 Temmuz, 2019
  • Görüntülenme Sayısı: 349
Yazdır: