Ülke Çapında Yürütülen Projenin Iğdır Etabı Başladı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Koordinatörlüğünde hazırlanan ve Iğdır Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünün de proje ortağı olarak yer aldığı proje kapsamında Tuzlu-Alkali toprak koşullarında ilk ekim yapıldı. Proje kapsamında Toprak işlemesiz tarım tekniğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Iğdırlı çiftçilerin arazileri kullanıldı. Sadece araştırmayla yetinmeyen proje ekibi, çiftçilerin istekleri doğrultusunda onların tarlalarını da bu yöntemi kullanarak ekim işlemlerini tamamladı.

İlk Mahsuller Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Ekim tarihinin geç ve toprağın çok ağır olmasına rağmen ekim yapılan parsellerde çok yüksek oranda bitki çıkışı gerçekleşti. Proje kapsamında ilkbahar döneminde etkin bir yabancı ot mücadelesi ile yüksek oranda verim elde edilmesi sayesinde yöre çiftçisinin bu yöntemi benimsemesi hedefleniyor.

Toprak işlemesiz tarım tekniği nasıl yapılır?

Günümüzde yapılan tarımsal üretimde karlılığın yanı sıra; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda dikkate alınmalıdır. Tarımsal üretim sürecinde yenilenemeyen ve yenilenmesi uzun zaman alan kaynakları korumak ve çevre kirliliğini azaltmak oldukça önemlidir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişen çevre bilinci ve ekonomik üretim zorunluluğu sonucunda son yıllarda toprak işlemede köklü değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Bu değişikliklere bağlı olarak, geleneksel toprak işlemeye alternatif olan koruyucu toprak işleme, özellikle anıza doğrudan ekim yöntemi yaygınlaşmaktadır.

Anızlı tarla koşullarında kullanılan anıza doğrudan ekim yöntemi geleneksel toprak işleme yöntemine göre, toprakta daha fazla nitrojen birikimine neden olmakta, toprağın nem tutma yeteneğini geliştirmekte, N ve C konsantrasyonunu, mikrobiyal karbon kütlesini, bakteri ve mantar popülasyonunu artırmakta, CO2, N2O gazlarının yayılımını azaltmakta, toprak agregasyonunu artırmakta, yakıt tüketimini ve toprak erozyonunu azaltmakta ve böylece uzun vadede ürün verimini artırmaktadır. 

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 04 Aralık,2018
  • Görüntülenme Sayısı: 464
Yazdır: