Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hakkı Alma Öğretmen ve Okul Yöneticilerine Konferans Verdi

Prof. Dr. Alma; Eğitimin ilk Şartı Motivasyondur

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in konuşmasından sonra konferans sunumuna geçen Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, eğitim ve öğretimin ilk şartının motivasyon olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Motivasyonu; öğrenecek şahsın (öğrencinin), neyi, ne için ve nasıl öğreneceğini bilmesi, buna istekli olması ve öğrenmeye hazır hale gelmesi gerektiği yönünde izahta bulunan Prof. Dr. Alma, “bu husus aynı zamanda eğitimde “ilk saik”tir (sevk etmek, yönlendirmek). Bunun da tam manasıyla oluşmasında, inanç ve maneviyatın önemi büyüktür. Bu kural bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerinde geçerli olduğu gibi; Ailede, iş ve sanat alanlarında, kısacası toplumun her kesiminde geçerlidir” şeklinde konuştu.

‘Çağımızın Sekiz Tane Temel Hastalığı Var”

Çağımızın kaçınılmaz bir virüsü olarak insanları ve çalışmalarını bir virüs gibi istila eden ‘Atalet zindanı’ konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakkı Alma, ”çağımızın sekiz tane hastalığı var bunlar; ümitsizlik, gurur, nefis, havalecilik, gelenek haline gelen tembellik, acelecilik, haddini bilmemezlik, rahatlık meylidir. Bize böylesine düşmanca engel olan, yolumuzdan eden, himmet atından düşürttüren üstünlük meyline ve başta kalma ve bunu sağlayan atalet hastalığına karşı, Allah için hareket ederek ve sadece O’nun rızası dairesinde kalarak bu engeli aşabilir, atalet zindanının bu arka sığınağından çıkabiliriz. İnsan, kendi başına bir birey olduğu gibi bir başkasıyla birlikte topluluk oluşturur ve yapısı itibariyle de sosyal bir varlıktır” diye ifade etti.

‘İdareci Adil Olmalıdır’

İdare nedir ve idareci nasıl olur? gibi konularda da açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hakkı Alma, “idare çekip çevirmektir. Yönetmektir. Yani insanların kendi bedeninin ihtiyaçlarını yönetmeden, hanesini, mahallesini, köyünü, şehrini ve memleketini idareye kadar çeşitli idari daireler söz konusudur. Biz bu idarecilerden umumi idare üzerinde duralım. Umimi idare; devleti idare eder, emniyetin ve asayişin muhafazasını sağlar. Cemiyetin bütün ihtiyaçlarını temine çalışır. Bu umumi idarenin hakkıyla yapılabilmesi için idarecide olması gereken başlı vasıflar şunlardır; Adil olmalıdır. Yani adalet etmeli, hak sahibine hakkını vermeli. Merhametli olmalıdır. Yani idaresi altında olanlara acımalı, şefkat göstermeli, korumalı, iyilik etmeli, çaresizlere yardımda bulunmalı ve bunları uygulamalarıyla göstermelidir. Raiyet perver olmalıdır. Halka iyi bakmalı, iyi idare etmeli, insanların ihtiyacını temin etmeli, onların iyi için çalışmalıdır. Muktedir olmalıdır. Yani, idare işinde güçlü kuvvetli olmalı, işini nasıl yapacağını iyi bilmelidir. İntizamperver olmalıdır. Her şeyi tertip ve düzenli yapmalı ve yerli yerince intizam altında olmasına dikkat etmelidir. Müşfik olmalıdır. İdaresindekilere şefkatle sevmeli, onlara acımalı ve merhametli olmalıdır” diye aktardı.

 

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 14 Şubat, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 571
Yazdır: