Üniversitemizde “Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi” Kurulması YÖK Tarafından Uygun Bulundu

Üniversitemizde Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından uygun bulundu. 15.04.2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede; merkezin amaçları ve faaliyetleri ile yönetim organları ve görevlerine ilişkin yönetmeliğe yer verildi. 

Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulma aşamasında etkin rol alan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, ilimizde bulunan tarihi eserlerin ve kültürel değerlerin tüm yönleriyle araştırılması, korunması ve arşivlenmesi konusunda böyle bir merkezin kurulması için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti.

“Kültürel miras bilincini oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüteceğiz”

Proje kapsamında kültürel mirası korumak amacıyla seminerler, atölye çalışmaları, kongre ve sempozyumlar gibi bilimsel yayınları kullanarak uygulamaya koyulacaklarını belirten Dekan Çetin, “Kültürel miras kavramını; hem yapılı, hem doğal çevreyle ilişkili hem de kültürel mirasın bir parçası olarak tanımlanan uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlarla ele alarak toplumda bu doğrultuda bir kültürel miras bilincini oluşturmak ve her türlü somut ve somut olmayan kültürel mirasın tarihi, bugünü ve yarını ile araştırılması, belgelenmesi ve korunması amaçlı bilimsel ve eğitsel çalışmalar yürüteceğiz.

Kültürel mirasın mimari koruma ve restorasyon, mimarlık tarihi, tasarım tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, tarih ve benzeri disiplinlerin ortak bir konusu olduğu kabulüyle kültürel mirasa dair yapılacak çalışmaları çok disiplinli bir proje anlayışı içinde yürütmeyi ve ilgili disiplinlerin bilim çevreleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. 

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 15 Nisan, 2019
  • Görüntülenme Sayısı: 487
Yazdır: