Üniversitemizde “Risk Yönetimi” Eğitimi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz İç Denetçisi Namık Kemal Özeroğlu tarafından Üniversitemiz yöneticilerine “Risk Yönetimi” eğitimi verildi.

5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğince tüm kamu kurumlarında uygulanma zorunluluğu getirilen “İç Kontrol” sistemini Üniversitemizde oluşturma çalışmaları kapsamında, Üniversitemizin “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” üyeleri ile yakın zaman içerisinde teşkil edilen Üniversitemizin “Risk Yönetimi Ekibi” üyelerine “Risk Yönetimi” konusunda eğitim verildi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimle ilgili Üniversitemiz İç Denetçisi Namık Kemal Özeroğlu; “Risk Yönetimi’nin faydaları, risk çalışmasında görev alacakların görev ve sorumlulukları, riskleri tespit etme yöntemleri, nasıl değerlendirileceği, nasıl gözden geçirileceği, risklerin raporlanması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından eğitim dokümanının ve eğitime dair değerlendirme anketinin katılımcılar ile paylaşılmasını müteakip toplantı sona erdi.

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 04 Ekim, 2019
  • Görüntülenme Sayısı: 254
Yazdır: