Üniversitemizin Öğrencilerine Sunduğu Olanaklar

Üniversite eğitimi öğrenciler için mesleki kariyerin ilk adımını oluştururken aynı zamanda bir yaşam biçimine de işaret etmektedir. Üniversitemiz; insan yaşamının önemli bir bölümünü doğrudan etkileyen bu eğitim döneminde, gençler için geleceği planlayarak değişimin öznesi olacak nesilleri yetiştirmenin sorumluluğuna sahip. Iğdır Üniversitesi; bilimsel, yenilikçi ve multidisipliner eğitim programları, kütüphanesi, derslik ve laboratuvarları, sosyal, kültürel ve sportif imkânlarıyla öğrencilerini bekliyor.

Iğdır Üniversitesi:

* Genç Akademik Kadro

* Yurtdışında Eğitim Alabilme Fırsatı

* Burs İmkânı

* Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

* Mediko Sosyal Binasında Ücretsiz Sağlık Hizmeti

* Yemek Bursu

* Yurt ve Barınma

* Üniversitemiz Spor Alanlarından Ücretsiz Faydalanma Olanağı

* Bilimsel, fiziki ve sosyo-kültürel aktivitelerle öğrencilerine hizmet vermeye devam ediyor. 

  • Yayımlama Tarihi: 08 Ağustos,2018
  • Görüntülenme Sayısı: 1273
Yazdır: