YÖK Yükseköğretimde 2020 Hedeflerini Belirledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde verilen eğitimden öğretim üyelerinin niteliğine kadar yükseköğretimde kaliteyi artırmak için 2020 yılında hayata geçireceği stratejik hedefleri belirledi.

YÖK’ün 2020 yılı için belirlediği stratejik hedeflerin bir kısmı şöyle:

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler başlığı altında 5 üniversitenin ve ihtisas alanlarının daha belirleme sürecinin tamamlanması ve bu üniversitelerin sayısının 15’e çıkarılması.  ​

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen Araştırma Üniversitelerinin karnelerinin açıklanarak 2020 yılı sonu itibariyle güncellenerek ilanı.

Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamındaki uluslararası öğrenci sayısının Kasım 2020 itibariyle 190 bine ulaştırılması. ​

Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 üniversite sayısını 20’ye çıkararak bu üniversitelerde de öğrenci ve öğretim elemanlarına dijital dönüşüm dersinin verilmesi.

Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı almak için standartlarının yükseltilmesi.

Doktoralı insan havuzunun genişletilmesi; bu bağlamda YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı insan sayısının 5 bine çıkarılması.​​

YÖK Akademik Kariyer Platformu Liyakat’ın hayata geçirilmesi.

Üniversitelerde sosyal bilimler ile ilgili ders havuzu oluşturmak ve fen-mühendislik-sağlık bilimlerindeki öğrencilerin de bu ders havuzundan ders almalarını sağlamak.

Alanında öne çıkan bilim insanları tarafından verilecek YÖK-Dersleri’nin hayata geçirilmesi.

Eğitim Fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerini değerlendirerek yenilemek.

50/d kapsamında yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayana kadar altı ay boyuncu ilişkisinin kesilmemesi için gerekli yasal düzenleme için girişimde bulunmak.

Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması.

Yükseköğretim sistemindeki program ismi kargaşasına son verecek düzenlemelerin tamamlanması. 

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 06 Ocak, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 676
Yazdır: