Iğdır Üniversitesi

EN

 

Genel Bilgi

Üniversitemizin Karaağaç kampüsünde faaliyete yeni geçen Merkezi Derslik ve Konferans Salonu binasında kütüphane için tahsis edilen salona, Aralık 2011 ayında taşınılmıştır. Kütüphane salonuna taşınma işlemlerinden sonra, kütüphane salonu öğrencilerin ders çalışma ve kaynak tarama alanlarında hizmet vermeye başlamış ve değişik kaynaklardan temin edilen basılı dokümanlar okuyucuların hizmetine sunulmuştur. İkinci öğretim öğrencilerine kütüphane hizmetlerinin sunulabilmesi için kütüphanemizin gece de açık tutulmasına yönelik Genel Sekreterlik Makamı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu konuda olumlu cevap alınması halinde, kütüphanemiz gece de açık tutularak hizmet vermeye başlayacaktır. Diğer yandan ödünç verme işlemleri ise yapılmaktadır. İdareci ve diğer boş kadrolarımıza, birimin görüşüne başvurularak ihtiyaç duyulan özelliklere sahip ve kütüphanecilik konusunda eğitim almış personelin temini durumunda teknik altyapı çalışmalarına önemli katkı sağlanacaktır. Kütüphanemiz kadrosunda 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, 2 kütüphaneci, 2 memur ve 2 bilgisayar işletmeni mevcuttur. Kütüphanemizin, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak oluşturulacak bilgi kaynakları ve hizmetlerinin istenilen düzeyde okuyucuların hizmetine sunulabilmesi için alt yapı çalışmalarımızın bir an önce tamamlanması hedeflenmektedir.