Akademik Personelimiz Doç. Dr. Melekşen Akın Önemli Projede Ülkemizi Temsil Edecek

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Melekşen Akın, Avrupa Birliği Projesinde “21. Yüzyılda Nesli Tehlikede Olan Bitkilerin Korunmasında Entegre Yöntemler’’ konulu Avrupa Birliği COST projesi için Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye’yi temsil edecek.

Üniversitemiz akademik personellerinden Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Melekşen Akın, önemli bir Avrupa Birliği Projesinde yer alacak. “21. Yüzyılda Nesli Tehlikede Olan Bitkilerin Korunmasında Entegre Yöntemler’’ konulu COST projesi Ekim ayında başlayacak ve 2023’te tamamlanacak. Akın, söz konusu projede yönetim kurulu Üyesi olarak ülkemizi temsil edecek.

Başlıca hedefi bitkilerin korunmasında çeşitli alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bitki çeşitliliğinin muhafazasına yönelik entegre yöntemler geliştirmek olan proje; bitki genetik çeşitliliğinin saptanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, hızla değişen çevresel faktörlere karşı popülasyonların sergiledikleri adaptasyonu konu alan “Ekosistemlerde Genetik Biyoçeşitlilik” ile bitki genom düzenleme tekniklerini ve bu tekniklerin kullanımı sonucu elde edilen bitkilerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Genom düzenleme tekniklerinin bitki ıslahındaki uygulama yönünün belirlenmesini ve uluslararası işbirliklerinin kurulmasını hedefleyen “Bitkilerde Genom Düzenleme Teknikleri” başlıklı Avrupa Birliği COST projelerine de yardımcı araştırıcı olarak dahil edilmiştir.

Iğdır Üniversitesi olarak Doç. Dr. Melekşen Akin hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz. 

IU News Center

  • Publishing Date: 10 September, 2019
  • Number of Pageviews: 1647
Print: