Ümit KOCA

Ümit KOCA

Arş. Gör.

Telefon:+90 - 476 - 223 0042

E-mail:umit.koca@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İslam Hukuku Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fakültesi (2005-2009)
Yüksek Lisans
:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku (2009-2013)
Doktora
:
Atatürk Üni. Sosyal Blimler Enst. Temel İslam Bil. İslam Hukuku (2013-...)
Diller
:
İngilizce, Arapça
İlgi Alanları
:
Hukuk Felsefesi, Mukayeseli Hukuk, Aile Hukuku, İslam Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Hukuk Kurallarının Oluşumunda Örfün Etkisi: İslam :Hukuku Örneği

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 9-11 Ekim 2017 Iğdır.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

Kitap Tanıtımı

Abdullah KARAMAN, "Fıkıh usûlü"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl:9 sayı:18, 2011, s. 205-217.

Çeviri

Blair MAJOR "Uluslararası İnsan Hakları, İslam Hukuku ve Ölüm Cezası"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl:10 sayı:19, 2012, s. 175-223.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 - 476 - 223 0042
Dahili Tel.
:
7601
Belgegeçer
:
E-posta
:
umit.koca@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üni. Şehit Bülünt Yurtseven Kamp. İlahiyat Fak. Merkez/Iğdır