Abdulmelik ARAS

Abdulmelik ARAS

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90-476-223 0010

E-mail:abdulmelik.aras@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Biyokimya Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Biyokimya Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.
Lisans
:
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
Yüksek Lisans
:
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Organik Ana Bil. Dalı
Doktora
:
Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Ana Bil. Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Antioksidanlar, mass spectrometry
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  1. Aras, A., Bursal, E., Alan, Y., Turkan, F., Alkan, H., Kilic, O, (2018). "Polyphenolic composition, antioxidant potential and antimicrobial activity of Satureja boissieri" Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE).  Vol. 37. Accepted.
  2. Koksal, E., Tohma, H., Kilic, O, Alan, Y., Aras, A., Gulcin, I, Bursal, E., (2017). Assessment of antioxidant and antimicrobial activities of Nepeta trachonitica - Analysis of its phenolic compounds using HPLC-MS/MS. Scientia Pharmaceutica, 85, 24.
  3. Aras, A., Silinsin, M., Bingol M, Bursal, E. (2017). "Identification of Bioactive Polyphenolic Compounds and Assessment of Antioxidant Activity of Origanum acutidens", International Letters of Natural Sciences, Vol. 66, pp. 1-8.
  4. Yüksek, H., Aras, A., Beytur, M., Manap, S., Gürsoy-Kol1 Ö., Alkan, M. (2016). Synthesis and antimicrobial studies of some new [2-methoxy-4-(3-alkyl/ary)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one-4-yl)-azomethinphenyl] acetates with their antioxidant activities. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 8(8):550-556.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

I. Bursal, E., Kılıç, Ö, Aras, A. Determination of antioxidant and free oxygen radical scavenger activities of Satureja boissieri Hausskn ex Boiss. 6. Oksidatif Stress, Kalsiyum Kanalları ve TRP Kanalları Dünya Kongresi. 24-27 Mayıs 2016, Isparta.P125.

II. Aras, A., Bursal, E., Silinsin, M., Bingöl, M., Polyphenolic composition and antioxidant potential of Origanum L.   I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. 10-12 Mayıs 2017,  Konya. P818.

III. Aras, A., Köksal, E., Tohma, H., Kilic, O, Alan, Y., Gülçin, İ., E.Bursal. Antioxidant, antimicrobial activities, and phenolic compounds of Lycopus europaeus determined by LC/MS-MS. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi. 10-12 Mayıs 2017, Konya. P905.

IV. Yüksek, H., Aras, A., Beytur, M., Manap, S., Gürsoy-Kol1 Ö. Preparation and antıoxıdant actıvıtıes of some new 3-alkyl(aryl)-4-(3-methoxy-4-acetoxybenzylidenamino)-4,5-dıhydro-1h-1,2,4-trıazol-5-ones. International Conference on Research in Education and Science (ICRES). 18-21 mayıs 2017,    Ephesus – Kusadasi.

V. Aras, A., Bursal, E., Doğru, M. Determination of free oxygen radical scavenger activities and phenolic contents of Nepeta nuda subsp. Lydiae. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signalling & TRP Channels, 24-27 May 2016, Isparta. P124. Turkey.

VI. Ercan Bursal* Abdülmelik Aras, Ömer Kılıç. Identification of bioactive polyphenolic compounds, assessment of antioxidant activity of Marrubium astracanicum subsp. macrodon. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey).

VIIAbdülmelik Aras, Muzaffer Silinsin, Muhammed Nuri Bingol, Ercan Bursal*. Evaluation of phenolic contents and antioxidant activities of some natural plants. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey).

VIIIAbdülmelik Aras, Muzaffer Silinsin, Muhammed Nuri Bingol, Ercan Bursal* Anadolu’da doğal yetişen bazı bitki türlerinde antioksidan aktivite belirlenmesi ve fenolik bileşik içeriklerinin LC-MS/MS ile tayini. Internatıonal Conference On Scıence, Technology, Engıneerıng, Mathematıcs (STEM) And Eucatıonal Scıences. 3-5 May MUŞ-2018.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
7617
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
abdulmelik.aras@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: