Abdulhalim OFLAZ

Abdulhalim OFLAZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:abdulhalim.oflaz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İslam Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
DEKAN YARDIMCISI - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI
Lisans
:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Doktora
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Diller
:
ARAPÇA (İYİ) FARSÇA (ORTA)
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

OFLAZ, Abdulhalim, (2017),Çocuk Eğitimi/Terbiyesi’nde Nebevî Metod, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, Sayı: 11, ss. 287-306. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

OFLAZ, Abdulhalim, (2016), Hadisler Işığında Sütten Kesilinceye Kadar Çocuğun Bakım Ve Eğitiminde Ebeveyne Düşen Görevler, Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır, 319-330. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

OFLAZ, Abdulhalim, (2015), Eyyûbîlerde Sultan Salâhaddîn Sonrası İktidar Mücadeleleri (589-598/1193- 1202), İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:4. ss.121-139.

OFLAZ, Abdulhalim, (2016), Eyyûbî Ailesinin İlk Dönem Tarihleri, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:7. ss.37-60.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

(2015) Toplumdaki Tefrika ve Taassuba Karşı Yükselen Kuvvetli Bir İtiraz Sesi Olarak Medine Vesikası, Birlikte Yaşama Ahlâkı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Yayınları, ss. 49-62.

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

1. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Verilen Dersler:

A. LİSANS DERSLERİ

1. Siyer

2. İslam Tarihi I

3. İslam Tarihi II

4. İslam Medeniyet Tarihi

5. Siyer ve Kaynakları

6. Hazırlık Arapça Metin

7. Hadis Metinleri

B. YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

1. Modern Arapça Metinler I

2. Kur’ân Tarihi

3. Tasavvufun Tarihine Giriş I

4. Tasavvuf Ekolleri

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4202
Belgegeçer
:
E-posta
:
abdulhalim.oflaz@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: