Abdullah  DEMİR

Abdullah DEMİR

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:abdullah.demir@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Din Kült. ve Ahlak Bil. Öğrt.
Yüksek Lisans
:
İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bil. Enst./Felsefe ve Din Bil./Felsefe Tarihi
Doktora
:
İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bil. Enst./Felsefe ve Din Bil./Felsefe Tarihi(Devam Ediyor)
Diller
:
İngilizce, Arapça, Eski Grekçe, Latince(orta düzey), Almanca(orta düzey)
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Platon'da Bilgi Sorunu, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, ed: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, İnsan Yay., İstanblul, 2015

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Platon'da İdea-Tikel İlişkisi: Episteme vs DoksaBülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2015, ss. 285-300 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 2, No. 2, 2015, pp. 285-300

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
7664
Belgegeçer
:
E-posta
:
abdullah.demir@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: