Abdullah Özüçalışır

Abdullah Özüçalışır

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:5435919678

E-mail:abdullah.ozucalisir@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TEMEL İSLAM BİLİMLER BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TEFSİR ANA BİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans
:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Doktora
:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Diller
:
ARAPÇA
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2019).  Kur’xxan’xxda Meanî İlmi.  II. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871891)

 

 ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Kur’xxan’xxda Hz. İsa (a.s), İncil ve Nesârâ.  I. Iğdır Uluslararsı Multi Disiplinler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871911)

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Kur’xxan’xxda Hz. Musa (a.s), Tevrat ve Yehûd.  Atlas II. Uluslararı Sosyal Bilimler Kongresi Mardin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871908)

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Dinlerde Rububiyet İnancı.  I. Iğdır Uluslararası Multi disiplinler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871914)

 
 
 

 

 

 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Kur’an’da Beyan İlmi.  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ(11), 145-165. (Kontrol No: 4328240)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

 HADİS-III

ARAPÇA-NAHİV

KURANDA KISSALAR

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
5435919678
Dahili Tel.
:
4352
Belgegeçer
:
E-posta
:
abdullah.ozucalisir@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPUSÜ IĞDIR/SUVEREN