Ahmad ALKHALİL

Ahmad ALKHALİL

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:7298

E-mail:ahmad.alkhalil@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
Haleb Üniversitesi Suriye
Yüksek Lisans
:
Ayn Şems Üniversitesi Mısır
Doktora
:
Ayn Şems Üniversitesi Mısır
Diller
:
İngilizce, Fransızca
İlgi Alanları
:
Kıraar, spor, gezi, eğitim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
7298
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
E-posta
:
ahmad.alkhalil@igdir.edu.tr
Web Site
:
ahmad.alkhalil@igdir.edu.tr
Adres
:
Karaağaç Kampüsü