Ahmet DİNÇ

Ahmet DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90.476.226 13 14

E-mail:ahmet.dinc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu/High school of Physical Education and Sports
Bölüm
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü/Department of Physical Education and Sport Teaching
Anabilim Dalı/Program
:
Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı/Physical Education and Sports
İdari Görevler
:
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi/Erciyes University
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi/Erciyes University
Doktora
:
Ankara Üniversitesi/Ankara University
Diller
:
İngilizce/English
İlgi Alanları
:
Futbol, Tenis, Spor Yönetimi/Football, Tennis, Sports Management
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ahmet Dinç, Rüçhan İri (2017), Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (10. Bölge Örneği), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 125-150.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Ahmet Dinç, (2016) Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Avukat Hasan Aydın Tansu Armağanı, Din ve Spor, 

ISBN:978-605-9050-79-1, 407-428.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90.476.226 13 14
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
E-posta
:
ahmet.dinc@igdir.edu.tr
Web Site
:
http://www.igdir.edu.tr/personel/ahmet-dinc
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Suveren Kampüsü, BESYO, 76000 Merkez IĞDIR