Ahmet DİNÇ

Ahmet DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90.476.226 13 14

E-mail:ahmet.dinc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.), BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU(MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı)
Lisans
:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR./
Yüksek Lisans
:
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SPOR BİLİMLERİ (DR)/
Diller
:
İngilizce/English
İlgi Alanları
:
Futbol, Tenis, Spor Yönetimi/Football, Tennis, Sports Management
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt , Sayı , 2018
2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ASOS, Cilt , Sayı , 2018
3. Examination of Stress States and Lifestyle Habits of Academic and Administrative Personnel Holding Office at Universities, International Journal of Higher Education, Cilt 7, Sayı 6, 2018
4. Examination of Stress States and Lifestyle Habits of Academic and Administrative Personnel Holding Office at Universities, International Journal of Higher Education, Cilt , Sayı , 2018
5. Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına GöreMesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi(10. Bölge Örneği), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Spor Masajı, Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2018
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. IĞDIR İLİNİN SPORTİF YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ, Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
2. Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi, 14.SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 01.11.2016
3. Situation Analysis of Present Sport Systems of Iğdır and Solution Suggestions, II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM, 09.10.2017
4. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SOSYALLEŞME VE PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİ, 16. uluslararası spor bilimleri kongresi, 31.10.2018
5. Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi, Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
6. The Vegetarian Athlete Diet, UGAP, 25.04.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Ahmet Dinç, (2016) Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Avukat Hasan Aydın Tansu Armağanı, Din ve Spor, 

ISBN:978-605-9050-79-1, 407-428.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri, 20182
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Avukat Hasan Aydın Tansu Armağanı,Din ve Spor,Ankara 2016
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Akademik Meslek Etiği, Yüksek Lisans, 2018-2019
2. Eğitim Felsefesi, Lisans, 2018-2019
3. ANTROPOMETRİ, Lisans, 2018-2019
4. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, Lisans, 2018-2019
5. KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM, Lisans, 2018-2019
6. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2018-2019
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90.476.226 13 14
Dahili Tel.
:
3302
Belgegeçer
:
E-posta
:
ahmet.dinc@igdir.edu.tr
Web Site
:
http://www.igdir.edu.tr/personel/ahmet-dinc
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Suveren Kampüsü, BESYO, 76000 Merkez IĞDIR