Ahmet Kocaispir

Ahmet Kocaispir

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:ahmet.kocaispir@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Tarih Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
Rusça, Kırgızca
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Orta Asya (Türkistan) Neolitik Çağ Ceytun Kültürü: Seramik Geleneği:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 133-148, Temmuz  2017.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

BAP 2011-2012, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. “Neolitik Çağ Orta Asya Kültürlerinin İncelenmesi” - Proje Yürütücüsü

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
E-posta
:
ahmet.kocaispir@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: