Ahmet YIKILMAZ

Ahmet YIKILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0

E-mail:ahmet.yikilmaz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Yüzme, Futbol, Hentbol, Atletizm
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Turkish Validity and Reliability Study of the Leisure Constraint Questionnaire, Journal of Education and Learning, Cilt 8, Sayı 1, 2019
2. EVALUATION OF PRİMARY SCHOOL TEACHER’xxS GAME AND PHYSICAL ACTIVITIES CLASSROOM EXPECTATIONS, European Journal of Physical Education and Sport Science, Cilt 5, Sayı 2, 2018
3. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 78, 2018
4. LİSE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 81, 2018
5. EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS, The Online Journal of Recreation and Sport, Cilt 7, Sayı 2, 2018
6. 8-12 YAŞ GRUBU İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, 2015
7. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Turkish Studies, Cilt 12, Sayı 29, 2017
8. EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS` OPINIONS ON TEACHING WITH GAMES, European Journal of Alternative Education Studies, Cilt 2, Sayı 1, 2017
9. THE EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE GAMES RELATED WITH HAZELNUT AND WALNUT IN THE HOPA REGION/DISTRICT, TURKEY, european journal of physical education and sport science, Cilt 3, Sayı 12, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, 05.04.2018
2. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi., 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi., 15.11.2017
3. Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunun Öğrenme Üzerinde Etkileri, lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018), 27.06.2018
4. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri, IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018), 27.06.2018
5. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FUTBOL TARAFTARI FANATİKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 1. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ, 26.04.2018
6. ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 05.04.2018
7. FARKLI ŞEHİRLERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNREKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI, III. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), 10.11.2017
8. TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LEISURE CONSTRAINTSCALE, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20.04.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Lisans, 2018-2019
2. Atletizm, Lisans, 2018-2019
3. Özel Eğitim, Lisans, 2018-2019
4. ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, Doktora, 2017-2018
5. Genel Cimnastik, Doktora, 2017-2018
6. Genel Cimnastik, Doktora, 2017-2018
7. Beden Eğitimi ve Sporda Ergonomi, Lisans, 2018-2019
8. Toplam Kalite Yönetimi, Lisans, 2018-2019
9. Hentbol, Lisans, 2018-2019
10. Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor, Lisans, 2017-2018
11. Cimnastik, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0
Dahili Tel.
:
0000
Belgegeçer
:
E-posta
:
ahmet.yikilmaz@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: