Ali Kuyaksil

Ali Kuyaksil

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:ali.kuyaksil@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ(Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği), REKTÖRLÜK(Kalite Kurulu Üyeliği), REKTÖRLÜK(ÜNİP Ortak Proje Komisyonu Başkanlığı), İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(Dekan Yardımcısı)
Lisans
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/
Yüksek Lisans
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Kitap okuma
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. SAİD NURSİ’NİN KAMU DÜZENİNE VE ASAYİŞE KATKISI AÇISINDAN MÜSBET HAREKET ANLAYIŞININ ÖNEMİ, Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2018
2. Türkiye’de Kırsaldan Kente Göç ve Güvenlik İlişkisi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi,, Cilt 2, Sayı 4, 2013
3. Terör Örgütlerinin İdeoji Unsuru Olarak Kullandığı Bazı Dinî Kavramlar, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt 1, Sayı 1 HAZİRAN 2014, 2014
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Türkiye’xxde Güvenlik Hizmeti Olarak Özel ve Gönüllü Güvenlik, POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 2, 2003
2. Türkiye’xxde Meslekleşme Olgusu Olarak Özel Güvenlik Hizmeti, polis ve sosyal bilimler dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2005
3. Hukuk Devleti Kavramı ve Türkiye’de Geişimi, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt 4, Sayı 1-2, 2007
4. Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt 6, Sayı 11, 2011
5. Türklerde Hukuk Devleti Anlayışının Tatihsel Gelişimi, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt 9, Sayı 19, 2012
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Farklı Bakış Açılarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Gerçeği, Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler Medya ve Demokrasi, 26.10.2017
2. İslamda Hicret Kavramı ve Fetullahçı Terör Örgütü Tarafından İstismarı, Iğdır I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 6-7 Kasım 2018, 06.11.2018
3. İki Resim, İki Davranış ve Arkasında Yatan Sosyo Kültürel Sebepler, Göç Mültecilik ve İnsanlık Uluslararası Sempozyumu, Kartepe Zirvesi 2018, 26.10.2018
4. İlköğretim Okullarında Okul-Aile Birliğinin Güvenlik Yönetimine Katılması, GÜVENLİ ÇEVRE - GÜVENLİ OKUL 2. UluslararasıRisk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 24.04.2010
5. Uluslararası Sistem ve Terör, I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu Bildiriler 27-28-29 Mart 2000 Elazığ, 27.03.2000
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Gaziantep Uygulaması, YERELLEŞME / MERKEZİLEŞME TARTIŞMALARI 9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 7-8-9 mAYIS 2015, 07.05.2015
2. Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Toplum Destekli Polislik Modeli, II. HALKLA İŞİŞKİLER SEMPOZYUMU: 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler 27-28 Nisan 2006, 27.04.2006
3. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Türk Polis Teşkilatına Yansıması, 5. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, 13.05.2010
4. Özel Güvenlikte Meslek Etiği, 3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP ”Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik” BİLDİRİLER KİTABI, 01.03.2013
5. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Yerelleşme Perspektifinde İç Güvenlik Hizmetlerine Bir Bakış, 01-02 Ekim 2012 II. BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU ”Yönetim-Ticaret-Siyaset” BİLDİRİLERİ KİTABI, 01.10.2012
6. Özel Güvenlik Eğitim Hizmetlerinin Eğitim Örgütlenmesi ve Sorunları, II. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU: TÜRKİYE’xxDE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, 03.12.2005
7. Kent Güvenliğini Sağlamada Kentsel Yönetim Sisteminin Etkisi: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Örneği, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar 8. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI, 11.05.2013
8. Polis Temel Eğitiminde Öğrenme Sitillerinin kullanılması, POLİS EĞİTİMİNDE MODERN UYGULAMALAR, 06.04.2011
9. AB Sürecinde Temel Hak ve Özgürlüklerin 1982 Anayasa Değişikliklerine Yansıması, VII. KAMU YÖNETİMİ FORMU: KÜRESELLEŞME KARŞISINDA KAMU YÖNETİMİ, 08.10.2009
10. Polis Meslek Yüksek Okullarında İnsan Hakları Eğitiminin Değerlendirilmesi, Polis Eğitim Programlarının Toplumsal Temalleri ve Çağdaş Gelişmeler Sempozyumu, 27.04.2009
11. Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Polislik Kişiliğine Uyarlanabilirliği, 21. YÜZYILDA POLİSİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 25.10.2000
12. Polis Adaylarının Mesleğe Yönelme Eğilimlerinde Toplumsal Köken Faktörünün Rolü: Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu Örneği, 21. YÜZYILDA POLİSİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 25-27 EKİM 2000 DEDEMAN OTELİ ANKARA, 25.10.2000
13. Polis Okulu Öğrencilerinin Toplumsal Kökenleri: Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu Örneği, 21. YÜZYILDA POLİSİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 25.10.2000
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEĞİ (Tez dışı Alanımla İlgili kitap), ANKARA 201810
2. DEMOKRATİK POLİSLİK VE İNSAN HAKLARI, ANKARA 201710
3. TÜRKİYE’DE YÖNETİMİ YENİDEN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ÇOK PARTİLİ DÖNEM (1945-1963) (Yüksek Lisans Tezimden Üretilmiştir), İSTANBUL 199410
4. İNSAN HAKLARI KAVRAM, TARİHÇE, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ (Tez Dışı Alanımla İlgili), GAZİANTEP 201210
5. TÜRKİYE’DE SİYASET BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE TARIK ZAFER TUNAYA (Doktora Tezimden Üretilmiştir), ANKARA 201410
6. İNSAN HAKLARI BİLGİLERİ, ANKARA 200210
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE, SORUNLAR- TEHDİTLER-FIRSATLAR,Prof.Dr. Tarık Zafer Tunaya’xxnın Eserlerinde Prens Sabattin’in Adem-i Merkeziyet Fikri Üzerine Bir Araştırma,KAHRAMANMARAŞ 2008
2.KURAMDAN UYGULAMAYA YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL POLİTİKALAR,Kent Güvanliğini Sağlamada Kentsel Güvenlik Yönetim Sisteminin Etkisi: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Örneği,ANKARA 2013
3.21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE’xxDE SİYASAL HAYAT, II. CİLT.,Türkiye’xxde Terör ve Terörün Kaynakları,İSTANBUL 2005
4.21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE’xxDE SİYASAL HAYAT, II. CİLT.,Türkiye’xxde Kamu Hak ve Hürriyetlerinin Gelişimi ve İnsan Hakları,İSTANBUL 2005
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. ÖZDEMİR M., Türkiye'de kırsaldan kente göç ve güvenlik ilişkisi: 1980-2010,Gaziantep Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı
2. KARAKUZULAR M., Halkla ilişkiler bağlamında esnafın polise yönelik algısı: Şahinbey ilçesi örneği,Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Anabilim Dalı
3. KARAKURT B., Güvenlik yönetimi açısından özel güvenliğin önleyici yetkileri,Gaziantep Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2018-2019
2. Demokrasi ve İnsan Hakları, Önlisans, 2018-2019
3. Devlet Güvenliği ve Terörle Mücadele, Önlisans, 2018-2019
4. Kamu Yönetimi, Lisans, 2018-2019
5. iletişim, Lisans, 2018-2019
6. Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2018-2019
7. Acil Durum Yönetimi, Yüksek Lisans, 2018-2019
8. Suç Sosyolojisi, Önlisans, 2018-2019
9. Siyaset Bilimine Giriş, Lisans, 2018-2019
10. DİSİPLİN HUKUKU (P. Akademisi GPMYO), Önlisans, 2015-2016
11. DEVLETİN İDARİ YAPISI VE GÜVENLİĞİ, Önlisans, 2014-2015
12. SOSYOLOJİ, Önlisans, 2014-2015
13. İNSAN HAKLARI, Önlisans, 2014-2015
14. HALKLA İLİŞKİLER (Iğdır Üniversitesi İİBF), Lisans, 2017-2018
15. DEMOKRATİK POLİSLİK, İNSAN HAKLARI VE POLİS HALK İLİŞKİLERİ (Gaziantep POMEM), Önlisans, 2016-2017
16. DEVLETİN İDARİ YAPISI VE GÜVENLİĞİ (P. Akademisi GPMYO), Önlisans, 2015-2016
17. SOSYOLOJİ (P. Akademisi GPMYO), Önlisans, 2015-2016
18. İNSAN HAKLARI (P. Akademisi GPMYO), Önlisans, 2015-2016
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
5076
Belgegeçer
:
E-posta
:
ali.kuyaksil@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: