Ali Yıldız Musahan

Ali Yıldız Musahan

Doç. Dr.

Telefon:+90.476.226 13 14

E-mail:aliyildiz.musahan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Kelam Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Dekan Yardımcısı 2012-2017
Lisans
:
Oş Devlet Üniversitesi Teoloji Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diller
:
Rusça, Arapça, Özbekçe, Kırgızca
İlgi Alanları
:
Siyaset, Din-Siyaset İlişkisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.İslam İtikadi Açısından "Dinler Arası Diyalog"un Eleştirisi

Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi, Şubat 2016

2.The Role Of Maturidi In The Islamic Culture Of Central Asia

İnternational Journal of Science, Commerce and Humanities, Volume 1, No 3, London, May 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

         1. İnançsız ama Ahlaklı Birey/Toplum Yaratma Çabası: Sovyetler Birliği Örnegi.

                 XIX. Kelam Koordinasyon Toplantısı-İnanç ve Ahlak Sempozyumu-Adana 2014

         2. Gıybetin Çocuk Eğitimi Üzerindeki Olumsuz Etkileri-

                  Uluslar arası Aile İçi Eğitim Çalıştayı-Iğdır 2016

          3. Mâveraünnehir. Gazi Üniversitesi I. Türkiyat Arastırmaları Sempozyumu, Ankara 2005

       

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Rahmeti İlâhiye Kapsamında Gayri Müslimler İçin Cennet Meselesi

Araştırma Yayınları - 2016

2. İmam-ı A'zâm Ebû Hanîfe ve O'nun Fıkhu'l-Ekber, Fıkhu'l-Ebsat, el-Alim ve'l-

   Muteallim, el-Vasiyye ve Risâletü Ebî Hanîfe adlı Eserlerinin Tercümesi , Araştırma Yayınları -2016

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

   Ebû Mansur el-Mâturidi'ye Nispet Edilen Eserlerin Taşkent Yazmaları-

   İmam Maturidi ve Mâturidilik eseri içinde, Haz. Sönmez Kutlu, Ankara 2003

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

       1. Müslüman Düşüncesinde Musibet-Rahmet İlişkisi - Ekev Dergisi Nisan-2016

       2. İslam İtikadında "Kutsal"ın Sınırı , Mezhep Araştırmaları Dergisi Aralık-2015

        3. Sovyet Rejiminin Müslümanlar Üzerindeki İnanç, Ahlak ve Aile Politikası, Atatürk İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015

   

        4. Mâveraünnehir Bölgesinde Mûtezile-Mâturidi Etkileşimi , Dicle Üniversitesi Dergisi -2015

  

        5. Diyarimiz Allomasi Sirojiddin Al-Oşiy (Diyarımız âlimi Siracettin Oşi)-Kırgızistan (2004)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

1.Câhız'ın İmamet Anlayışı- 2014

2. İslam Kelamında Kadının Peygamberliğinin İmkanı-2017

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Aile İçi Eğitim Sempozyumu-Organizatör 2016

Hakemlikler:

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Verilen Dersler:

Sistematik Kelam I

Kelam Metodolojisi

Arapça Muhadese

Arapça Yazılı Anlatım

Kelam tarihi 

Türk din musikisi

İslam Mezhepleri Tarihi

Kelam Metodolojisi

 Bilgisayara giriş  

 Arap Dili ve Belagati

 İslam Tarihi II
 Yabancı Dil IV

 Türk İslam Sanatları Tarihi

 

                            

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90.476.226 13 14
Dahili Tel.
:
4201
Belgegeçer
:
E-posta
:
aliyildiz.musahan@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
İlahiyat Fakültesi