Alpaslan Doğan

Alpaslan Doğan

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0

E-mail:alpaslan.dogan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İŞLETME BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ/ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
Doktora
:
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK MERKEZLERİN ULAŞTIRMA BÖLGELERİ VE TAŞIMA ALTYAPILARINA GÖRE İRDELENMESİ, JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), Cilt 5, Sayı 27, 2018
2. Algılanan Liderlik Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarının Ortaya Çıkmasındaki Etkisinde Örgüt Kültürünün Rolü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt 10, Sayı 52, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Iğdır İli Lojistik Sektörünün Yapısı ve SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Liderlik, Örgüt Kültürü ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları, İstanbul 20183
2. Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı, 20153
3. Kara Yolu Yük Taşımacılığı, İstanbul 20143
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Taşıma Sistemleri, Önlisans, 2017-2018
2. Uluslararası Lojistik Mevzuatı, Önlisans, 2017-2018
3. Dış Ticaret İşlemleri, Önlisans, 2017-2018
4. Lojistik Bilgi Sistemleri, Önlisans, 2017-2018
5. Taşıma Sistemleri, Önlisans, 2016-2017
6. Lojistik Bilgi Sistemleri, Önlisans, 2016-2017
7. Performance and Quality Criteria in Logistics, Lisans, 2017-2018
8. Lojistik Maliyetleri, Önlisans, 2017-2018
9. Ulusal Lojistik Mevzuatı, Önlisans, 2017-2018
10. Tedarik Zinciri Yönetimi, Önlisans, 2015-2016
11. Lojistik Bilgi Sistemleri, Önlisans, 2015-2016
12. Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Önlisans, 2016-2017
13. İthalat-İhracat Uygulamaları, Önlisans, 2016-2017
14. Taşıma Modları ve Uluslararası Mevzuatlar, Önlisans, 2016-2017
15. Kombine Taşımacılık, Önlisans, 2016-2017
16. Genel İşletme, Önlisans, 2016-2017
17. Lojistik Uygulamaları , Önlisans, 2015-2016
18. Genel İşletme , Önlisans, 2015-2016
19. Kombine Taşımacılık, Önlisans, 2015-2016
20. Lojistik Uygulamaları , Önlisans, 2014-2015
21. Kombine Taşımacılık, Önlisans, 2014-2015
22. Taşıma Modları ve Uluslararası Mevzuatlar, Önlisans, 2014-2015
23. Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama, Önlisans, 2014-2015
24. Deniz Yolu Taşımacılığı ve Konteyner Sistemleri , Önlisans, 2014-2015
25. İthalat-İhracat Uygulamaları , Önlisans, 2014-2015
26. Depolama ve Envanter Yönetimi, Önlisans, 2013-2014
27. Tedarik Zinciri Yönetimi, Önlisans, 2013-2014
28. Lojistik Bilgi Sistemleri, Önlisans, 2013-2014
29. İthalat-İhracat Uygulamaları, Önlisans, 2013-2014
30. Terminal Planlaması ve Yönetimi, Önlisans, 2013-2014
31. Uluslararası Pazarlama, Önlisans, 2013-2014
32. Kombine Taşımacılık, Önlisans, 2013-2014
33. Lojistik Uygulamaları, Önlisans, 2013-2014
34. Uluslararası Ticaret, Önlisans, 2013-2014
35. Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama, Önlisans, 2012-2013
36. Tedarik Zinciri Kurma ve Yönetme, Önlisans, 2012-2013
37. Girişimcilik, Önlisans, 2012-2013
38. Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Önlisans, 2012-2013
39. Dış Ticaret İşlemleri, Önlisans, 2012-2013
40. Lojistik Bilgi Sistemleri, Önlisans, 2012-2013
41. Dış Ticaret İşlemleri, Önlisans, 2012-2013
42. Taşımacılık ve Uluslar arası Mevzuatlar, Önlisans, 2012-2013
43. Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Önlisans, 2012-2013
44. Uluslararası Pazarlama, Önlisans, 2012-2013
45. Terminal Planlaması ve Yönetimi, Önlisans, 2012-2013
46. Mesleki Sorumluluk ve Etik, Önlisans, 2012-2013
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
5032
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
alpaslan.dogan@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: