Arife Çağlar

Arife Çağlar

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:arife.caglar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yüksek Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doktora
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uysal Bozaslan, S., Çağlar, A. (2017), "Divan Şiirinde Sipend/Üzerlik", Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), pp.269-288.

Çağlar, A. (2019), "Üsküplü Atâ ve Türkçe Divanı'na Dair", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 63, ss.52-71.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Çağlar, A., “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayatın Panoraması”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 31 Ocak-03 Şubat 2018, Kayseri.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Çağlar, A., Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin Projesi (TEBDİZ), Üsküplü Atâ Dîvânı, (Devam Ediyor).

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4629
Belgegeçer
:
E-posta
:
arife.caglar@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Merkez/IĞDIR