Ayaz Yusuf Altın

Ayaz Yusuf Altın

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0

E-mail:ayusuf.altin@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İŞLETME BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
IŞIK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Yüksek Lisans
:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. The Ways Creating New Paths for Financial Organizations within the Frameworks of Spatial Dependency, European Journal of Economics and Business Studies, Cilt 4, Sayı 1, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Gençlerin Siyasal Katılımı: Şırnak Örneği, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 14, 2018
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Yeni Bir KOSGEB Girişimcilik Destek Modeli Önerisi: Iğdır İli Örneği, Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
2. Y ve M Kuşaklarının İnternet Girişimciliği Niyetlerinin Ölçülmesi: Iğdır Üniversitesi Örneği, Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
3. Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in Bist by Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios, International West Asia Congress of Tourism Research, 27.09.2018
4. The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Investment Decisions of Smes in Erzurum, 2nd InternatIonal SympoSIum on HumanItIeS and SocIal ScIence, 04.08.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, Pamuk Yetiştiriciliği ve Yan Ürünlerinin Belirlenmesi, 14.11.2018
2. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı 2010-2013 Projesi, 01.04.2010
3. DİĞER, Uzman, Samsun MEDİKUM Mevcut Durum Analizi ve Medikal İhtisas OSB Fizibilite Raporu,
4. DİĞER, Uzman, İSPARK Kurumsal Yeniden Yapılanma Stratejik Analizi Projesi,
5. DİĞER, Uzman, Türkiye Ar Ge ve İnovasyon Stratejileri Raporu,
6. DİĞER, Uzman, Demirci İlçesi Halıcılık Sektörü Kümelenme Analizi Projesi ,
7. DİĞER, Uzman, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama Projesi,
8. DİĞER, Uzman, TR 52 Bölgesi Turizm Sektörü Stratejik Planı,
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. TİCARİ MATEMATİK, Önlisans, 2018-2019
2. MESLEKİ İNGİLİZCE V, Lisans, 2018-2019
3. MESLEKİ İNGİLİZCE III, Lisans, 2018-2019
4. MESLEKİ İNGİLİZCE I, Lisans, 2018-2019
5. PROJE YÖNETİMİ, Lisans, 2018-2019
6. SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK, Lisans, 2018-2019
7. EKONOMETRİK ANALİZ I, Lisans, 2018-2019
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
5079
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
ayusuf.altin@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: