Aybek Yiğit

Aybek Yiğit

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:aybek.yigit@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bölüm
:
Kimya
Anabilim Dalı/Program
:
Organik Kimya
İdari Görevler
:
Öğr. Gör.
Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya
Doktora
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Organik Kimya, Fizikokimya,Analitik Kimya,Kromatografi,Spektroskopi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Yiğit A., Aktaş N., Şahan T., ''Investigation of Growth Kinetics of Lactobacillus Brevis Microorganism by Response Surface Methodology (RSM)Yüzünci Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi,18 :(1-2):25-32, 2013 .

 
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Öztürk D., Dişli E., Yiğit A. , Öztürk E., Şahan T., Aktaş N., "Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu", Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.PP-071 -sayfa 90
Yiğit A., Turhan Irak Z., Öztürk D., Öztürk E., Alpaslan D., Şahan T., et al., "Van Gölü Suyunun İyon Kromatografisi Kullanılarak Yapılan Analizi", Kromatografi 2011, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.172-172
Yiğit A., Tan M., Menges.,''İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi’ne sunduğunuz "PirolünLakton Halkası ile Reaksiyonunun İncelenmesi: İndolizin İskeleti İçin Yeni Bir Sentetik Tasarım” , Uluslararası Katılımlı 5.İlaç Kimyası,TÜRKİYE,30 Mart-02 Nisan 2017

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

Yiğit A., Aktaş N., Şahan T., ''Investigation of Growth Kinetics of Lactobacillus Brevis Microorganism by Response Surface Methodology (RSM)Yüzünci Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi,18 :(1-2):25-32, 2013 .

 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1.Merkezi Laboratuar Altyapı Geliştirme Projesi, Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2009-DPT-MİM.1 , Araştırmacı

2.Araştırma Laboratuvarı Altyapısı Projesi,Kalkınma Bakanlığı (DPT),2016, Araştırmacı 

3. Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Alt Yapı Projesi, Iğdır Üniversitesi BAP, Altyapı Projesi, 2016, Araştırmacı

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
6015
Belgegeçer
:
E-posta
:
aybek.yigit@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü ALUM Müdürlüğü