Aynur ÇINAR

Aynur ÇINAR

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:aynur.cinar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Yahudi Geleneğinde On İki Ata: İsrail’in Oğulları, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı 16, 2018
2. Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş ve Şeytana Dönüşüm Serüveni, Bilimname: Düşünce Platformu, Cilt 35, Sayı 1, 2018
3. YAHUDİLİĞİN “ATA YAKUP VE ŞERİAT ALGISI” IŞIĞINDA MEDİNELİ MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER ARASINDAKİ NESİH TARTIŞMASI, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Cilt 22, Sayı 43, 2017
4. Polygamy in the Islamic World PSYCHOSOCIAL and Verbal Abuse Towards to Women and Treating The Women As Property, International Journal of Arts and Commerce, Cilt 3, Sayı 8, 2014
5. Kitap Tanıtımı I 273, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2008
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Aynur Yıldız, "Mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-İ Sünnet & Şia Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2009, 358 s.", ÇÜİFD, Yıl: 2008, Cilt: 8, Sayı: 1, ss. 273-279. (Kitap Tanıtımı, Hadiye Ünsal ile birlikte).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. YAHUDİLİKLE İLGİLİ ÂYETLERİN YORUMLANMASINDA FENOMENOLOJİKYÖNTEME BAŞVURULMASININ ÖNEMİ: SEÇİLMİŞLİK ÖRNEĞİ, I. International Igdır Congress on Multidisciplinary Studies, 06.08.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı,Dinî Tarihte Kadının Toprak Ana’dan ”Tarla”ya Dönüşümünün İslam Geleneğine Yansımaları: Bakara 223. Âyet Örneği,Iğdır 2018
2.Prof Dr M Cemal Sofuoğlu na Armağan,Alternatif bir Okuma Örneği: Yahudi Literatürünün ‘Ata Ya’kûb Algısı’ Işığında Yûsuf Kıssasının Yorumlanması,İzmir 2016
3.Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu’na Armağan,Alternatif Bir Okuma Örneği: Yahudi Literatürünün ‘Ata Ya’kūb Algısı’ Işığında Yûsuf Kıssasının Yorumlanması,İzmir 2017
4.Türkiye de Dinler Tarihi nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof Dr Abdurrahman Küçük,Dârâ Şükûh ve Eseri Mecma'-i Bahreyn Üzerine,Ankara 2016
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
1. İzmir Türk Ocağı, Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü, Yüksek Lisans Alanında Birincilik
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4205
Belgegeçer
:
E-posta
:
aynur.cinar@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: