Ayşe Türkhan

Ayşe Türkhan

Öğr. Gör.

Telefon:

E-mail:ayse.turkhan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM)
Bölüm
:
-
Anabilim Dalı/Program
:
-
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Trabzon
Yüksek Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon
Doktora
:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Rize
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Enzim Saflaştırma ve Karakterizasyon, Enzim İmmobilizasyonu, İnce Filmler.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Türkhan, A., Faiz, Ö., Kaya, E.D., and Kocyigit, A., 2018. Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme On New Matrix Antimony Doped Tin Oxide (SnO2:Sb) Thin Film, Fresenius Environmental Bulletin, 27, 7,  4844-4856. 

2. Sağlam-Ertunga, N., Turan, A., Yildirim-Akatin, M., and Şaban, Keskin 2014. Partial Purification and Characterization of Armillaria mellea β-Glucosidase, International Journal of Food Properties, 17:678–689.

3. Gür, B., Ayhan, M.E., Türkhan, A., Gür, F., and Kaya, E.D., 2018. A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: an insight into in-vitro activity measurements and characterization, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 562, 179-185.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Türkhan, A., Kaya, E.D. ve Yılmaz, İ., 2018. Alıç (Crataegus monogyna) meyvesinden polifenol oksidaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (3), 1048-1054.

2. Kaya, E.D., Türkhan, A., Eyduran, S.P., Akın, M., 2018. Iğdır İlinin Yerel Üzümü Kırmızı Kişmişi (Vitis vinifera L.) Çeşidinden Polifenol Oksidazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(4), 153-161.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Gür, B., Kaya, E.D., Gür, F., Türkhan, A., Onganer, Y. Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via Langmuir-Blodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application, International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, Sözlü Sunum, 26-27 Nisan 2018, Ankara.

2. Gür, B., Türkhan, A.,, Gür, F., Kaya, E.D., Ayhan, M. E. International Congress on Semiconductor Materials and Device, Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization, sözlü sunum, 17-19 Ağustos 2017, Konya.

3. Türkhan, A., Kaya, E.D., Yılmaz, İ. Iğdır Sempozyumu, Characterization of Polyphenol Oxidase from Hawthorn (Crataegus monogyna), Poster, 9-11 Ekim 2017, Iğdır.

4. Kaya, E.D., Türkhan, A., Eyduran, S.D., Akın M. Iğdır Sempozyumu, The Partial Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase from Igdir City’s Ancient Grape Kirmizi Kismis Cultivar (Vitis Vinifera L.), sözlü sunum, 9-11 Ekim 2017, Iğdır.

5. Gür, F.Ö., Kutlu, Z., Gür, B., Türkhan, A.,  Gülaboğlu, M., Oğul, Y. Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods, 3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, 05-07 Ekim, 2017, Erzurum.

6.Becerikli, E., Kaya, E.D., Türkhan, A.  Iğdır İlinde Yetişen Mahalli Zeferan Şeftali Çeşidinden Polifenol Oksidaz (PPO) Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, 16. Kromatografi Kongresi, Poster, 2016, Malatya.

7.Türkhan, A., Faiz, Ö., Kaya, E.D. Iğdır Ak Şeftalisinden Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 2015, Çanakkale.

8.Gültekin, F., Türkhan, A.,Kaya, E.D., Faiz, Ö. Kağızman Uzun Elması’ndan (Kandil sinap) Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, 15. Ulusal Kromatografi Kongresi, Poster, 2015, Uşak.           

9.Turan, A., Sağlam-Ertunga, N. Armillaria mellea Mantarından β-Glukozidaz Enziminin Kısmi Olarak Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Poster, 2011, Erzurum.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016, (Devam ediyor).

2. Gıda Mühendisliği Bölümü Ortak Laboratuvarında Enzim Çalışmalarının Altyapısının Oluşturulması, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Altyapı Projesi, Araştırmacı, 2016, (Devam ediyor).

3.Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Alt Yapı Projesi, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Altyapı Projesi, Araştırmacı, 2016, (Tamamlandı).

4.Iğdır İlinin Mahalli Üzümü olan İnek Emciği Kadıkışlak Çeşidinden Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Biyokimyasal ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2015 (Tamamlandı).

5.T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi, Araştırmacı, 2014 (Tamamlandı).

6. Armillarıa mellea  Selülaz Parçalayıcı Enzim sisteminin Bir Bileşini Olan β-Glukozidaz Enzimin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Endüstriyel Potansiyellerinin incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (KTU- BAP Proje no: 2009.111.02.7), Araştırmacı, 2009 (Tamamlandı).

7.Polifenol Oksidazın Türk Yeşil Kiline immobilizasyonu, Karakterizasyonu ve Fenol Giderimi için Kullanımı, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırma projesi, 2018 (Devam ediyor).

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
6011
Belgegeçer
:
E-posta
:
ayse.turkhan@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Suveren Kampüsü,76000 IĞDIR