Aysun Altıkat

Aysun Altıkat

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 223 00 40

E-mail:aysun.altikat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
HİDROLİK ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı), MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdürü)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılabilirliği, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, 2017
2. Embryotoxicity of nitrophenols to the early life stages of zebrafish Danio rerio, Toxicology and Industrial Health, Cilt 32, Sayı 8, 2016
3. Avrupa Birliği ve Türkiye de Çevre Politikaları, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2011
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Türkiye de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 40, Sayı 2, 2009
2. Küresel kirlilik Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de hava kirliliği örneği, Erciyes Üniversitei Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, 2011
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT: BULENTYURTSEVEN CAMPUS EXAMPLE, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017), 14.08.2017
2. Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking Water of Igdir University SehitBülent Yurtseven Campus, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONSCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017), 14.08.2017
3. Ionic Characterization of The Diyadin Geothermal Waters, IV. IMCOFE, 23.08.2017
4. Trace Element Analysis of The Diyadin (Ağrı) Geothermal Waters, IV. IMCOFE, 23.08.2017
5. Determination of DFT Method Activities of Some Triazin Derivatives as Corrosion Inhibitors, IV. IMCOFE INERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIAN, 23.08.2017
6. Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design, II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017), 09.10.2017
7. Environmental Permit and License In Turkey, II.International Iğdır Symposium, 09.11.2017
8. Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy, International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium, 10.04.2017
9. Energy Sources and Environmental Impacts, International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium, 10.04.2017
10. Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures, International Energy & Engineering Conference (UEMK), 13.10.2016
11. Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development, International Energy & Engineering Conference (UEMK), 13.10.2016
12. Negative Effect of e Waste on Environmental Health and Recycling, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), 31.08.2016
13. Environmental Impact Assessment of Dairy Sector, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), 31.08.2016
14. Ecological changes in Manyas bird paradise, SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration, 08.09.2008
15. Acid rain in Turkey, SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration, 08.09.2008
16. The impact of small scale instruction projects in Turkey s health safety and environmental policy statement, SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration, 08.09.2008
17. The effects of Chernobyl accident on Turkey, SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration, 08.09.2008
18. Using Bioremediation Technics for Removing Toxic Organic Compounds, MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions, 07.10.2009
19. Heavy Metal Removal by Biosorption, MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions, 07.10.2009
20. The Effects of Soil Tillage Systems on The Global Warming, MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions, 07.10.2009
21. Use of Pesticides in Turkey and Its Effects on Environment, MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions, 07.10.2009
22. Treability of Landfill Leachate by Electrochemical Oxidation, MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions, 07.10.2009
23. New Chernobyl Metsamor Nuclear Power Plant, ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20.05.2015
24. Solid Waste Management and Recycling in Igdir, ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20.05.2015
25. Management of Solid Waste in the Sample of a Small Sized Turkish Town Erzurum, ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20.05.2015
26. Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007 2014 The Case of Igdir Turkey, ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20.05.2015
27. Energy Production from Organic Waste, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), 31.08.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Fenolün Ozonla Giderimi ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi, EKK'2006: Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 07.06.2006
2. Avrupa Birliği nin Çevre Politikaları ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne Uyumu, UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 18.10.2010
3. Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Kullanımı, UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 18.10.2010
4. Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi, UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 29.05.2013
5. Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi, UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 29.05.2013
6. Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri, UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 29.05.2013
7. Van İli Katı Atık Yönetimi, UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 29.05.2013
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
  1. A. Altıkat, T. Turan, F. E. Torun ve Z. Bingül, Türkiye’de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 40(2), 87-92, 2009.
  2. A. Altıkat, F. E. Torun, T. T. Bayram, Küresel kirlilik: Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’de hava kirliliği örneği, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst. Derg., 27(2), 1-15, 2011.
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
  1. Z.C.Çelik, A. Özen ve A. Nuhoğlu, Fenolün Ozonla Giderimi ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi, EKK-7-9 Haziran, 2006, İstanbul.
  2. T. Bayram, A. Altıkat ve F. Torun, Avrupa Birliği’nin Çevre Politikaları ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 18-20 Ekim 2010, Mersin.
  3. T. Bayram, F. Torun ve A. Altıkat, Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Kullanımı, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 18-20 Ekim 2010, Mersin.
  4. Torun Ekmekyapar F., Turan T., Bingul Z. ve Altikat A., Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
  5. Bingul Z., Altikat A., Ekmekyapar F. ve Turan T., “Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi”, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
  6. Altikat A., Ekmekyapar F., Turan T. ve Bingul Z., “Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri”, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
  7. Turan T., Bingul Z., Altikat A. ve Ekmekyapar F., “Van İli Katı Atık Yönetimi”, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

Ali Ekber DOĞAN, Iğdır Havzası Yeraltı Su Yollarının Bilgisayar Destekli Modellemesi, Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Hidrolik Anabilim Dalı, (Devam Ediyor)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. DOĞAN A., Iğdır Havzası Yeraltı Suyollarının Bilgisayar Destekli Modellemesi,,,
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017-FBE-L13 IĞDIR HAVZASI YERALTI SUYOLLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMESİ, 28.07.2017
2. DİĞER, Araştırmacı, Toksik Organik Maddelerin Ozonlama Öncesi ve Sonrası Kirlilik Parametrelerinin KOİ BOİ TOC ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi ,
3. DİĞER, Araştırmacı, Toksik organik bileşiklerin ileri oksidasyon yöntemleriyle giderimi,
4. DİĞER, Araştırmacı, Toksik Organik Bileşiklerin Adsorbsiyon Biyosorbsiyon Yöntemleriyle Giderimi ve Mukayesesi,
5. DİĞER, Araştırmacı, Pestisit Analizi ve Giderimi,
Hakemlikler:
1. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM, TÜRKİYE
2. Bilim ve Gençlik Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. ısı ve kütle aktarımı, Lisans, 2016-2017
2. hidroklimatoloji, Yüksek Lisans, 2016-2017
3. yeraltı suyu hidroliği, Yüksek Lisans, 2016-2017
4. mimari yapısal tasarım, Lisans, 2017-2018
5. hidrolik, Lisans, 2017-2018
6. SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
7. İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
8. AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Lisans, 2017-2018
9. Akışkanlar Mekaniği, Lisans, 2016-2017
10. Su Kaynakları Sistemleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
11. İleri Akışkanlar Mekaniği, Yüksek Lisans, 2016-2017
12. Enerji ve Kütle Denklikleri, Lisans, 2014-2015
13. Ekotoksikoloji, Önlisans, 2013-2014
14. Gıda Mevzuatı, Önlisans, 2013-2014
15. Klimatoloji, Önlisans, 2014-2015
16. Su Kirliliği ve Kontrolü, Önlisans, 2013-2014
17. Hava Kirliliği, Önlisans, 2013-2014
18. Çevre Sağlığı Uygulamaları, Önlisans, 2013-2014
19. Hidroloji, Önlisans, 2012-2013
20. Ekoloji, Önlisans, 2012-2013
21. Biyoteknoloji, Önlisans, 2013-2014
22. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Önlisans, 2012-2013
23. Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Önlisans, 2012-2013
24. Teknik Resim, Önlisans, 2012-2013
25. Çevre Felsefesi ve Etiği, Önlisans, 2012-2013
26. Çevre Koruma, Önlisans, 2011-2012
27. Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı II, Lisans, 2005-2006
28. Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı I, Lisans, 2005-2006
29. Çevre Mühendisliği Laboratuarı II, Lisans, 2004-2005
30. Çevre Mühendisliği Laboratuarı I, Lisans, 2004-2005
31. Çevresel Analiz Laboratuarı II, Lisans, 2003-2004
32. Çevresel Analiz Laboratuarı I, Lisans, 2003-2004
Ödüller:
Üyelikler:
1. TEMA, Üye, 2014
Harici Tel.
:
0476 223 00 40
Dahili Tel.
:
4453
Belgegeçer
:
E-posta
:
aysun.altikat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Suveren Kampüsü/IĞDIR