Aysun Altıkat

Aysun Altıkat

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 223 00 40

E-mail:aysun.altikat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Hidrolik Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Çevre Mühendisliği
Yüksek Lisans
:
Çevre Mühendisliği/Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
Doktora
:
Çevre Mühendisliği/Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. T. Bayram, A. Altıkat, F. Torun, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Politikaları, Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enst. Derg., 1(1), 33-38, 2011.
 2. Ceylan, Z., Şişman, T., Yazıcı, Z. and Altıkat, A. Ö, Embryotoxicity of Nitrophenols to the Early Life Stages of Zebrafish (Danio rerio)” Toxicology and Industrial Health, Vol. 32(8) 1414–1422, 2016.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Altikat A., Bingul Z., Turan T., and Ekmekyapar F., Ecological changes in Manyas bird paradise, 6th European Conference on Ecological Restoration, SER - 8-12 September 2008 Ghent (Belgium).
 2. Ekmekyapar F., Altikat A., Bingul Z., and Turan T., Acid rain in Turkey, 6th European Conference on Ecological Restoration, SER - 8-12 September 2008 Ghent (Belgium).
 3. Turan T., Ekmekyapar F., Altikat A., and Bingül Z., The impact of small scale instruction projects in Turkey’s health, safety and environmental policy statement, 6th European Conference on Ecological Restoration, SER - 8-12 September 2008 Ghent (Belgium).
 4. Bingul Z., Turan T., Ekmekyapar F., and Altikat A., The effects of Chernobyl accident on Turkey, 6th European Conference on Ecological Restoration, SER - 8-12 September 2008 Ghent (Belgium).
 5. A. Altikat, Z. Bingul, T. Turan, and F. Ekmekyapar, Using Bioremediation Technics for Removing Toxic Organic Compounds, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions, MESAEP-7-11 October, 2009 Bari, Italy.
 6. F. Ekmekyapar, A. Altikat, Z. Bingul, and T. Turan, Heavy Metal Removal by Biosorption, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions, MESAEP-7-11 October, 2009 Bari, Italy.
 7. S.Altikat and A.Altikat, The Effects of Soil Tillage Systems on The Global Warming, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions, MESAEP-7-11 October, 2009 Bari, Italy.
 8. T. Turan, F. Ekmekyapar, A. Altikat, and Z. Bingul, Use of Pesticides in Turkey and Its Effects on Environment, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions, MESAEP-7-11 October, 2009 Bari, Italy.
 9. Z. Bingul, T. Turan, F. Ekmekyapar, and A. Altikat, Treability of Landfill Leachate by Electrochemical Oxidation, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions, MESAEP-7-11 October, 2009 Bari, Italy.
 10. Altikat A., Dogru S., Argun Y.A. and Bayram T., New Chernobyl? Metsamor Nuclear Power Plant, International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE –20-23 May, 2015 Cappadocia, Nevsehir, Turkey.
 11. Argun Y.A., Altikat A., Dogru S. and Bayram T., Solid Waste Management and Recycling in Igdir, International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE –20-23 May, 2015 Cappadocia, Nevsehir, Turkey.
 12. Bayram T., Argun Y.A., Altikat A. and Dogru S., Management of Solid Waste in the Sample of a Small Sized Turkish Town, Erzurum, International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE –20-23 May, 2015 Cappadocia, Nevsehir, Turkey.
 13. Dogru S., Bayram T., Argun Y.A. and Altikat A., Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007-2014: The Case of Igdir (Turkey), International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE –20-23 May, 2015 Cappadocia, Nevsehir, Turkey.
 14. Altikat A., Dogru S., Argun Y.A. and Bingul Z., Energy Production from Organic Waste, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), August 31 - September 03, 2016, Giresun, Turkey
 15. Bingul Z., Altikat A., Dogru S., and Argun Y.A., Environmental Impact Assessment of Dairy Sector, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), August 31 - September 03, 2016, Giresun, Turkey
 16. Dogru S., Argun Y.A., Bingul Z., and Altikat A., Negative Effect of e-Waste on Environmental Health and Recycling, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), August 31 - September 03, 2016, Giresun, Turkey
 17. Argun Y.A., Dogru S., Altikat A., and Bingul Z., Renewable Energy Sources of Tra2 Region (Igdir, Kars, Ardahan and Agri) for Sustainable Development, International Energy & Engineering Conference (UEMK), 13-14 October, 2016, Gaziantep, Turkey
 18. Dogru S., Argun Y.A., Bingul Z., and Altikat A., Negative Impacts of Air Pollution on Historic-Cultural Structures, International Energy & Engineering Conference (UEMK), 13-14 October, 2016, Gaziantep, Turkey
 19. Altıkat A., Doğru S., Argun Y.A., ve Bingül Z., Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017, Kastamonu, Türkiye
 20. ​Bingül Z., Altıkat A., Doğru S., ve Argun Y.A., Erzurum’un Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017, Kastamonu, Türkiye
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 1. A. Altıkat, T. Turan, F. E. Torun ve Z. Bingül, Türkiye’de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 40(2), 87-92, 2009.
 2. A. Altıkat, F. E. Torun, T. T. Bayram, Küresel kirlilik: Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’de hava kirliliği örneği, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst. Derg., 27(2), 1-15, 2011.
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 1. Z.C.Çelik, A. Özen ve A. Nuhoğlu, Fenolün Ozonla Giderimi ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi, EKK-7-9 Haziran, 2006, İstanbul.
 2. T. Bayram, A. Altıkat ve F. Torun, Avrupa Birliği’nin Çevre Politikaları ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 18-20 Ekim 2010, Mersin.
 3. T. Bayram, F. Torun ve A. Altıkat, Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Kullanımı, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 18-20 Ekim 2010, Mersin.
 4. Torun Ekmekyapar F., Turan T., Bingul Z. ve Altikat A., Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
 5. Bingul Z., Altikat A., Ekmekyapar F. ve Turan T., “Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi”, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
 6. Altikat A., Ekmekyapar F., Turan T. ve Bingul Z., “Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri”, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
 7. Turan T., Bingul Z., Altikat A. ve Ekmekyapar F., “Van İli Katı Atık Yönetimi”, 5. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi, UKAY 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Kocaeli.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

Ali Ekber DOĞAN, Iğdır Havzası Yeraltı Su Yollarının Bilgisayar Destekli Modellemesi, Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Hidrolik Anabilim Dalı, (Devam Ediyor)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
 1. Pestisit Analizi ve Giderimi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:1998/81, Araştırmacı, 1998-2004.
 2. Toksik Organik Maddelerin; Ozonlama Öncesi ve Sonrası Kirlilik Parametrelerinin (KOİ, BOİ, TOC) ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:2004/188, Araştırmacı, 2004-2007.
 3. Toksik organik bileşiklerin ileri oksidasyon yöntemleriyle giderimi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:2009/64, Araştırmacı, 2009-2011.
 4. Toksik Organik Bileşiklerin Adsorbsiyon-Biyosorbsiyon Yöntemleriyle Giderimi ve Mukayesesi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:2009/265, Araştırmacı, 2009-2011.
Hakemlikler:

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Verilen Dersler:
 1. Çevre Koruma
 2. Çevre Felsefesi ve Etiği
 3. Teknik Resim
 4. Bilgi ve İletişim Teknolojisi
 5. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
 6. Biyoteknoloji
 7. Ekoloji
 8. Hidroloji
 9. Çevre Sağlığı Uygulamaları
 10. Hava Kirliliği
 11. Su Kirliliği ve Kontrolü
 12. Klimatoloji
 13. Gıda Mevzuatı
 14. Ekotoksikoloji
 15. Enerji ve Kütle Denklikleri
 16. Akışkanlar Mekaniği
 17. İleri Akışkanlar Mekaniği
 18. Su Kaynakları Sistemleri
 19. Hidroklimatoloji
 20. Yeraltı Suyu Hidroliği
 21. ​Isı ve Kütle Transferi
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 223 00 40
Dahili Tel.
:
4453
Belgegeçer
:
E-posta
:
aysun.altikat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Suveren Kampüsü/IĞDIR