Bahri Gür

Bahri Gür

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:bahri.gur@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Biyokimya Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Biyokimya
İdari Görevler
:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Lisans
:
İnönü Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
İnce Filmler, Enzim İmmobilizasyonu ve Biyosensör Uygulamaları, Moleküler Fotodinamik ve Fotofizik, Kolloidal Nanopartikül Sentezi, Floresans Enerji Transferleri, Floresans Spektroskopi ve Moleküler Absorpsiyon Teknikleri, Floresans Bileşikler,
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Science Citation Index Expanded Kapsamındaki Makaleler

1. Gür, B., Işık, M., Dağcı Kıranşan, K., Alanyalıoğlu, M., Beydemir, Ş., Meral, K., 2016. "High enzymatic activity preservation of malate dehydrogenase immobilized in a Langmuir–Blodgett film and its electrochemical biosensor application for malic acid detection". RSC Advances, 6, 79792-79797.

2. Rostami, M.R., Kaya, M., Gür, B., Onganer, Y., Meral, K., 2015. “Photophysical and Adsorption Properties of Pyronin B in Natural Bentonite Clay Dispersion”. Applied Surface Science, 359, 897-904.

3. Gür, B., Şinoforoğlu, M., Meral, K., 2015. “Fabrication of Morphology Controlled Graphene Oxide-Dye Composite Films at the Air-Water Interface”. RSC Advances, 5, 552-557.

4. Bağlan, M., Öztürk, S., Gür, B., Meral, K., Bozkaya, U., Bozdemir, O.A., Atılgan, S., 2013. “Novel phenomena for aggregation induced emission enhancement: highly fluorescent hydrophobic TPE-BODIPY couples in both organic and aqueous media”. RSC Advances, 3, 15866-15874.

5. Şinoforoğlu, M., Gür, B., Arık, M., Onganer, Y., Meral, K., 2013. “Graphene oxide sheets as a template for dye assembly: graphene oxide sheets induce H-aggregates of pyronin (Y) dye”. RSC Advances, 3, 11832-11838.

6. Gür, B., Meral, K., 2013. “The effect of poly(vinyl alcohol) on the photophysical properties of pyronin dyes in aqueous solution: A spectroscopic study”. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 101, 306-313.

7. Gür, B., Meral, K., 2012. “Preparation and characterization of mixed monolayers and Langmuir−Blodgett films of merocyanine 540/octadecylamine mixture”. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 414, 281-288.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Karagölge, Z., Gür, B., 2016. "Sustainable Chemistry: Green Chemistry". Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 6(2), 89-96.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
  1. Bahri Gür, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ​2018, "Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application",  oral presentation, April 26-27, 2018 Ankara, Turkey
  2. Bahri GÜR, International Biochemistry Congress, 2017, “Morchella Esculenta’dan Saflaştırılan PPO Enziminin FRAP ve CUPRAC Metotları ile Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi”, oral presentation, Erzurum, TURKEY on October 19-23, 2017.
  3. Bahri GÜR, III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ISMS-2017, Biochemistry Congress, 2017, “XRD Analysis and Possible Minerals of Volcanic Basaltiv Radiation in Ağrı Mountain”, oral presentation, Ankara, TURKEY on November 10-11, 2017
  4. Bahri GÜR, 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017, “Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods”, oral presentation, Erzurum, TURKEY on October 5-7, 2017.
  5. Bahri GÜR, International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017“Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization”oral presentation, Konya, TURKEY on August 17-19, 2017.
  6. Bahri GÜR, International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017“Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene/Silicon Heterojunction Device towards Photodector Applications”, oral presentation, Konya, TURKEY on August 17-19, 2017.
  7. Bahri GÜR, International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017Biosensor Applications of Enzyme Immobilized to Cationic Octadecylamine by Langmuir-Blodgett Techniques”, poster presentation, Konya, TURKEY on August 17-19, 2017
  8. Bahri GÜR, The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2016 conference, “IMMOBILIZATION OF MALATE DEHYDROGENASE ENZYME BY LANGMUIR-BLODGETT TECHNIQUE AND ITS BIOSENSOR APPLICATIONS”, oral presentation, Skopje, Macedonia on October 26-30, 2016.
  9. Bahri GÜR, The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2016 conference“ZN DOPED TIO2 THIN FILM PREPARED BY SPIN COATING TECHNIQUE FOR DYE SENSITIZED SOLAR CELLS”, poster presentation, Skopje, Macedonia on October 26-30, 2016.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Gür, B., Şinoforoğlu, M., Arık, M., Meral, K. Hava-Su ara yüzeyinde morfoloji kontrollü grafen oksit-boya kompozit filmlerinin üretilmesi. V. Fiziksel Kimya Kongresi. 16-19 Mayıs 2015. Konya

2. Şinoforoğlu, M., Gür, B., Meral, K. Merocyanine 540 (MC540)- Octadecylamine (ODA) Langmuir-Blodgett (LB) Filmlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu. IV. Fiziksel Kimya Kongresi. 5-8 Haziran 2014. Denizli

3. Gür, B., Meral, K. Polivinil Alkol’ün Sulu Çözeltilerde Pyronin B (PyB) ve Pyronin Y (PyY) Bileşiklerinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011. Erzurum

4. Bozkurt, E., Bayraktutan, T.,  Gür, B., Acar, M., Toprak, M., Meral, K., Arık, M., Onganer, Y. Merosiyanin540 Dye Bileşiğinin Langmuir-Blodgett (LB) Filmleri: Optik ve Morfolojik Karakterizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011. Erzurum

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Iğdır Üniversitesi, IĞDIR, 2016-2017

Yakıt Hücresinde Membran Olarak Kullanılabilme Potansiyeline Sahip Polimerlerin Sentezi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  (ULUSAL)                      

2. Iğdır Üniversitesi, IĞDIR, 2016-2017

Kuzu Göbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan Polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü,  (ULUSAL)                      

3. Iğdır Üniversitesi, IĞDIR, 2016-2018

Ağrı Dağı volkanik kayaçlarının yeraltı ve yerüstü sularına etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  (ULUSAL)

4. Iğdır Üniversitesi, IĞDIR-Necmettin Erbakan Üniversitesi, KONYA, 2016-Devam Ediyor

Silver (Ag) and Iron Oxide (Fe3O4)  Nanoparticles Decorated Graphene-Silicon Junction Photodetector  Application, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  (ULUSAL)

5. Atatürk Üniversitesi, ERZURUM, 2011-2012

Suda çözünebilen polimer kullanılarak dye bileşiklerinin floresans özelliklerinin artırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 23.12.2011-23.12.2012 (ULUSAL)

Hakemlikler:

1. Analyst, Royal Society Chemist (SCI-Exp.)

2. Advances, Royal Society Chemist (SCI-Exp.)

3. Journal of The Institute of Science and Technology, Igdir University

4. Marmara Pharmaceutical Journal, Marmara University

Verilen Dersler:

Lisansüstü

Bilim-Eğitim ve Etik

Lisans

Fizikokimya

Enstrümental Analiz  

Önlisans                                                                       

Genel Kimya                                                                            

Su Kimyası                                                                        

İş Sağlığı ve Güvenliği  

Kalite Güvencesi ve Standartları

Bilgi ve İletişim Teknolojisi                                                   

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 

                                          

                                                                      

Ödüller:

2016- TÜBİTAK: Yayın teşvik ödülü

2013- TÜBİTAK: Yayın teşvik ödülü

2012- TÜBİTAK: Yayın teşvik ödülü

Üyelikler:

Kimyagerler Derneği

İSAG, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
4602 - 3570
Belgegeçer
:
E-posta
:
bahri.gur@igdir.edu.tr
Web Site
:
http://www.igdir.edu.tr
Adres
:
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 IĞDIR