Bakiye KILIÇ TOPUZ

Bakiye KILIÇ TOPUZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:bakiye.topuz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM EKONOMİSİ PR./
Yüksek Lisans
:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çiftçi Örgütlenmesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Consumers’ Purchase Intention toward Safety Labeled Dairy Products in the Black Sea Region of Turkey, Journal of Agricultural Sciences, Cilt 20, Sayı 2014, 2014
2. Tarımsal Üretici Birliklerinde Performans Ölçümü, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 31, Sayı 3, 2016
3. Factors Affecting The Students’ Environmental Awareness, Attitudes And Behaviors In Ondokuz Mayis University, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Cilt 25, Sayı 4, 2016
4. Tarım İşletmelerinde Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi, Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 2017
5. GÜNCEL GELİŞMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt 52, Sayı , 2017
6. Economic sustainability of family dairy farming within the scope of technical efficiency: a case study of Bafra District, Turkey., Custos e @gronegócio, Cilt 1, Sayı , 2017
7. Samsun İlindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinde ortak kooperatif ilişkilerinin analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt , Sayı 3, 2015
8. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE ORGANİK TARIMA YÖNELİK YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortak-Kooperatif İlişkilerinin Analizi, 21. International Turkish Cooperative Congress, 14.05.2015
2. Performance Measurement in the Agricultural Producer Unions: A Case Study of Samsun Province, Turkey, The International Co-operative Alliance Global Research Conference-United Kingdom, 20.06.2017
3. Members’ Trust and It’s Determinants in the Agricultural Producer Union: A Case Study of Samsun Province, Turkey, The International Co-operative Alliance Global Research Conference-United Kingdom, 20.06.2017
4. Consumer s willingness to pay for ISO Certified Dairy Products in Turkey, International Meeting-Perm/Russia, 11.11.2014
5. Consumers Willingness to Pay for Food Safety in Milk Products in the Black Sea Region Turkey, Meeting of Southern Agricultural Economics Association-USA, 04.02.2012
6. Recent Developments in Turkish Hazelnut Policy and Markets of Turkey, IX. International Congress on Hazelnut, 15.08.2017
7. The Cost and Profitability of Chestnut Production in Aydın Province, Turkey, 6 th International Chestnut Symposium, 09.10.2017
8. Developments in The Chestnut Market of Turkey, 6 th International Chestnut Symposium, 09.10.2017
9. Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi, The 22nd International Turkish Cooperatives Congress, 05.10.2017
10. Tarım İşletmelerinde Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21.09.2017
11. Member Satisfaction With The Organic Hazelnut Agricultural Producer Union In Samsun, Turkey., IX. International Congress on Hazelnut, 15.08.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Türkiye Tarımında Teknik Etkinlik: Meta Analizi, XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2014
2. Tüketicilerin Gıda Güvenliği Farkındalıkları ve Gıda Güvenliği Sertifikalı Süt ve Ürünlerini Satın Alma Niyetleri, XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2014
3. Samsun İli Tarımsal Üretici Birlikleri’xxnde Güvenin Performansa Etkisi, II. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi, 05.12.2015
4. Factors Affecting The Students’ Environmental Awareness, Attitudes and Behaviors in Ondokuz Mayis University, Turkey, XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25.05.2016
5. Üyelerin Tarımsal Üretici Birliklerine Sermaye Katkısı Sağlama İsteklilikleri, XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25.05.2016
6. Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güvene Etkili Faktörler, XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25.05.2016
7. Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi, İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu, 10.05.2017
8. Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi, İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu, 10.05.2017
9. Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri, Birliği Esas Alan Girişimcilik Modeli: Kooperatifçilik, 07.01.2016
10. Avrupa Birliği ve Türkiye de Tarımsal Üretici Birlikleri, 5. Tarımsal Kuruluşları Buluşturma Programı, 05.05.2015
11. Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2012
12. Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortaklarının Kooperatifçilik İlkeleriyle İlgili Bilinç Düzeyleri, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2012
13. Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2012
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

Verilen Konferanslar

  • Davetli Konuşmacı: “Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri” Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 20 Ocak 2016
  • Davetli Konuşmacı: “Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tarımsal Üretici Birlikleri” 5 Mayıs 2015, Bafra
Yönetilen Doktora Tezleri:
1. KILIÇ TOPUZ B., Samsun ili tarımsal üretici birliklerinde güven ve performansa etkili faktörler,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Kılıç B., Samsun ilindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinde ortak-kooperatif ilişkilerinin analizi,,,
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güvenin Performansa Etkisi, 22.09.2014
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Mesleki Uygulama, Lisans, 2017-2018
2. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Lisans, 2017-2018
3. Tarımsal Kooperatifçilik, Lisans, 2017-2018
4. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, Lisans, 2017-2018
5. Makro Ekonomi, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
1. Meeting of Southern Agricultural Economics Association Birmingham-Alabama, Bilim - Sanat Ödülleri,
2. TÜBİTAK, Teşvik Ödülleri, Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Bursu
Üyelikler:
1. The Co-operative in England, Üye, 2014
2. Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği, Üye, 2013
3. Türk Kooperatifçilik Kurumu , Üye, 2012
4. Tarım Ekonomisi Derneği , Üye, 2011
5. Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği, Üye, 2008
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4615
Belgegeçer
:
E-posta
:
bakiye.topuz@igdir.edu.tr
Web Site
:
http://www.igdir.edu.tr/%C3%BCye/bakiye-topuz
Adres
: