Barış EREN

Barış EREN

Dr.

Telefon:4037

E-mail:baris.eren@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çayır Mera ve Bitki Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 49, Sayı 1, 2018
2. Historical Alfalfa Landraces Perform Higher Yield Under Dry Farming in Turkey, Procedia Environmental Sciences, Cilt 29, Sayı , 2015
3. Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum andSudan Grass Varieties Grown as Second Product, YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI), Cilt 28, Sayı 4, 2018
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata), I. International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
2. Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması, Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 06.11.2018
3. Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants, I.International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
4. Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
5. Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
6. Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
7. Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
8. Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat, I.International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
9. A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants, I. International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
10. Medicago truncatula as Model Plant of Legumes, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
11. In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
12. Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
13. Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
14. Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
15. An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
16. Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
17. Organic Production Situation in Iğdır Province, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
18. Organic Agriculture and Climate Change, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
19. The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop, VIII. International Scientific Agriculture Symposium, 05.10.2017
20. Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition, VIII. International Scientific Agriculture Symposium, 05.10.2017
21. Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP), 09.10.2017
22. Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP), 09.10.2017
23. Historical alfalfa landraces perform higher under dry farming in Turkey, Agriculture and Climate Change- Adapting Crops to Uncertainty, 15.02.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi, Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 12.09.2017
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Şakiroğlu M, İlhan D, Mavioğlu Kaya M, Demirözoğul O, Uluçay O, Eren B (2011). Moleküler Veriler Işığında Medicago sativa L. Tür Kompleksinin Mevcut Durumu. Kafkas Üniv Fen Bil Enst Derg.4(1):32-42, 2011

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

Şakiroğlu Muhammet, Eren Barış, İlhan Doğan, Tufan Tuncay. Historical alfalfa landraces perform higher yield under dry farming in Turkey. Agriculture and Climate Change - Adapting Crops to Increased Uncertainty (AGRI 2015)

Keskin Bilal, Temel Süleyman, Eren Barış, Karakuş Bahattin. Determination Of Nutritional Content Of Some Silage Corn Varieties In Terms Of Animal Feed Potential. VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, October 06-09, 2016

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
4037
Dahili Tel.
:
4037
Belgegeçer
:
E-posta
:
baris.eren@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: