Barış EREN

Barış EREN

Arş. Gör.

Telefon:4085

E-mail:baris.eren@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarla Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Doktora
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çayır Mera ve Bitki Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Şakiroğlu Muhammet, Eren Barış, İlhan Doğan, Tufan Tuncay. Historical alfalfa landraces perform higher yield under dry farming in Turkey. Procedia Environmental Sciences 29 (2015) 189.

Keskin B, Akdeniz H, Temel S, Eren B., 2018. Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1): 15-19. ISSN : 1300-9036.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Eren Barış, Keskin Bilal, Yılmaz İbrahim H, Karakuş Bahattin. Determınatıon Of Yıeld And Some Plant Features Of Graın Corn Varıetıes, VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, October 06-09, 2016

Keskin Bilal, Yılmaz İbrahim H, Temel Süleyman, Eren Barış. Determination Of Yield and Some Plant Characteristics in Some Silage Corn Varieties, VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, October 06-09, 2016

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Şakiroğlu M, İlhan D, Mavioğlu Kaya M, Demirözoğul O, Uluçay O, Eren B (2011). Moleküler Veriler Işığında Medicago sativa L. Tür Kompleksinin Mevcut Durumu. Kafkas Üniv Fen Bil Enst Derg.4(1):32-42, 2011

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

Şakiroğlu Muhammet, Eren Barış, İlhan Doğan, Tufan Tuncay. Historical alfalfa landraces perform higher yield under dry farming in Turkey. Agriculture and Climate Change - Adapting Crops to Increased Uncertainty (AGRI 2015)

Keskin Bilal, Temel Süleyman, Eren Barış, Karakuş Bahattin. Determination Of Nutritional Content Of Some Silage Corn Varieties In Terms Of Animal Feed Potential. VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, October 06-09, 2016

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

 

Proje Adı Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. 
Başlama/Bitiş Tarihi 2016-
Destekleyen Kuruluş BAP
Projedeki Görevi Yardımcı

 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
4085
Dahili Tel.
:
4085
Belgegeçer
:
E-posta
:
baris.eren@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: