Bayram  DEMİR

Bayram DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:bayram.demir@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İslam Hukuku Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST.
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST.
Diller
:
Arapça
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Çocukların Aile İçi Eğitim Açısından Ehl-i Kitap Kadınla EvlilikIğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 2016, s. 311-318
Türkçe

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

-Cezaların Bireyselleştirilmesi Açısından Zina Haddi, EKEV Akademi Dergisi Yıl:9 Sayı: 23 (Bahar 2005); 

-İslam Ceza Hukukunda Aile İçi Hırsızlık (Türk Ceza Hukukunda Failin Ceza Almamasını veya Ceza İndirimini Gerektiren Şahsi Sebepler Bağlamında), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 20, s. 341-365
-İslam Ceza Hukukunda Cezaların Geçmişe Yürürlülüğü, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 5, s. 63-98
-İslam Hukukçularının Şehîdlerin Yıkanması ve Üzerlerine Namaz Kılınmasıyla İlgili Farklı YaklaşımlarıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2016, cilt: XX, sayı: 66, s. 143-158

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

-Fıkıh usûlünde mutlak ve mukayyed / İn Islamic law absolute (Mutlak) and constrained (Mukayyed), 2016.
Yazar:MURAT SARI
Yer Bilgisi: Iğdır Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı
-Şâtıbî'de fiillerin sonucunun i'tibâra alınması/Takeing the results of the actions in Şatibi intoconsideration, 2016, 

Yer Bilgisi: Iğdır Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4235
Belgegeçer
:
E-posta
:
bayram.demir@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: