Belkıs Muca

Belkıs Muca

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:belkis.muca@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PR.
İdari Görevler
:
IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Komisyon Üyeliği), IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Komisyon Başkanlığı), IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./
Yüksek Lisans
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Bitki Sistematiği, Taksonomi,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Süs Bitkileri, Bilimsel İllustrasyon
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Taxonomy and pollen morphology of Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) species in Türkiye., Pakistan journal of biological sciences : PJBS, Cilt 17, Sayı 4, 2014
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları, SDU Journal of Science, Cilt , Sayı , 2014
2. Rosa damascena Mill.’ nın Türkiye’ de Varyasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt , Sayı , 2011
3. Isparta İlinin Halka Açık Alanlarında Bulunan Zehirli Süs Bitkileri, Biological Diversity and Conservation, Cilt 5, Sayı 1, 2012
4. EDİTÖRE MEKTUP, SDU Journal of Science, Cilt , Sayı , 2013
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. IĞDIR İLİNDE SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN VEPEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILABİLECEK DOĞAL BİTKİ TAKSONLARI, I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
2. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILMASI, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında basılan sözlü bildiriler

Özçelik, H., Muca, B., 2009. Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Türlerin Türkiye'deki Yayılışı ve Habitat Özellikleri, IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,  7-10 Ekim 2009,  Nevşehir,  s. 63.

Muca, B., Özavcı, A.M., 2010. Isparta Gülü (Rosa x damascena Mill.) Yağı ve Çiçeklerinin Strese Bağlı Nöroloji ve Psikoloji Hastalarına Etkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi,  20-22 Ekim 2010,  Mersin.

Özçelik, H., Yıldırım, B., Muca, B., 2010. Isparta Gülcülüğünde Alternatifler, Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, S. Demirel Üniversitesi,  Isparta.

Özçelik, H., Özgökçe, F., Korkmaz, M., Muca, B., Armağan, M.,  Fidan,  M., 2012. Kağızman’ ın (Kars) Çövenleri, Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu,  2012, Kars.

Özçelik, H., Muca, B., Koca, A., Çetin, Z., Özsoy, S., 2012. Göller Yöresi’ nin Endemik Bitkileri Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara.

Özçelik, H., Yıldırım, B., Muca, B., 2012. Rosa damascena Mill.’ nın Türkiye’ de Varyasyonu, 6-9 Haziran 2012 Gül Sempozyumu, Isparta.

Muca, B., Koca, A. 2013. Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.), 06-09 Mayıs 2013 V. Süs Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı (sözlü bildiri), s. 51, Yalova.

Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Koca, A., Muca, B., 2014. Mermer Ocaklarının Burdur Florası Üzerine Etkileri, 18-20 Eylül 2014, Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 191-204, Isparta.

Özçelik, H., Bebekli, Ö., Muca,  B., Isparta’nın Faydalı Bitkileri ve Yerel Adları, 25- 28 Ekim 2014 I. Ulusal Botanik Kongresi, Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s.12, Antalya.

Özçelik, H., Muca, B., 2015. Türkiye’de Çöven (Gypsophila L.) Ekonomisi, 25-28 Ağustos 2015 II. Ulusal Botanik Kongresi, Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s. 27, Afyon.

Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Muca, B., Koca, A., Tavuç, İ., Bebekli, Ö., 2015. Isparta İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları, 25- 28 Ağustos 2015 II. Ulusal Botanik Kongresi, Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s.9 , Afyon

Çetin, A., Muca, B., 2015. Türkiye’de Biyokaçakçılık ve Yasal Çerçevesi, 25-28 Ağustos 2015 II. Ulusal Botanik Kongresi, Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s.13, Afyon

Şanlı, A., Karadoğan, T., Tosun, B., Muca, B., Güldalı, F., Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Hypericum L. Türlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri, 25-28 Ağustos 2015 II. Ulusal Botanik Kongresi, Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s.45, Afyon.

Muca, B., Özçelik, H., 2016. Gypsophila Taksonlarının Türkiye’deki Yayılışı, 26-29 Temmuz 2016 3. Ulusal Botanik Kongresi, Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, Konya.

Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Muca,  B., Koca, A., Tavuç, İ., Bebekli, Ö., 2016. Isparta İli’nin Anıt Ağaçları, 05-09 Eylül 2016 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s.140, Gaziantep.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında basılan poster bildiriler

Muca, B., Yıldırım, B., Özçelik, Ş., 2010. Isparta İlinin Halka Açık Alanlarında Bulunan Zehirli Süs Bitkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi,  20-22 Ekim 2010,  Mersin.

Muca, B., Koca, A., Korkmaztürk, M., Özçelik, M.S., 2011. Isparta İli Tarım Alanlarının Tıbbi Amaçlı Yabancı Otları, X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi,  4-7 Ekim 2011,  Bildiri Kitabı (Poster),  s. 450,  Çanakkale.

Avcı,  B.A.,  Muca, B.,  Keskin,  N.,  Çulhacı,  H.,  Gencer,  S.,  Dirlik,  O.,  2012.Bazı Doğal Glycyrrhiza Taksonlarının Isparta Koşullarında Kültüre Edilmesi, 3-7 Eylül-2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s. 561-562, İzmir.

Koca, A., Muca, B., Keskin, A.N., 2013. Gülün Tarihte Simgeledikleri, 06-09 Mayıs 2013 V. Süs Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı (poster), s. 248, Yalova.

Özkan, M.E., Muca, B., Koca, A., Özçelik, M., 2015. Teke Yöresi Bitkilerinin Halk Edebiyatındaki Yeri, 25-28 Ağustos 2015 II. Ulusal Botanik Kongresi, Poster Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s. 132, Afyon.

Muca, B., Özçelik, H., 2015. Gypsophila Cinsi Capituliformes Williams Seksiyonu’nun Türkiye’de Yayılışı ve Habitat Özellikleri, 14-17 Eylül 2015 XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Poster Bildiri, Bildiri Özet Kitabı,s.182 , Muğla

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Resimli Türkiye Florası,HALOPHILA, 2018
2.BURDUR İLİ BİTKİ ENVANTERİ,BURDUR İLİNİN ANIT AĞAÇLARI, 2016
3.Burdur İli Bitki Envanteri,BURDUR İLİ FLORASI, 2016
4.Isparta Değerleri Envanteri,Isparta Gül Tarımına Yeni Materyaller, 2010
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yardımcı Personel, ENGELSİZ DOĞA (UYGULAMALI), 01.12.2018
2. ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman, Şanlıurfa İlinde Biyolojk Çeşitlliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi projesi, 05.10.2018
3. Kalkınma Bakanlığı, Eğitmen, Doğa Temalı Eğitim Modeli ile Engelli Gençlerin Kişisel Sosyal Gelişimlerinin Artırılması, 19.07.2016
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:

TÜBİTAK-ARBİS

ULAKBİM DERGİPARK

Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
3235
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
belkis.muca@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: