Berna DOĞRU ÇOKRAN

Berna DOĞRU ÇOKRAN

Arş. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:berna.dogru.cokran@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Erasmus Koordinatörü )
Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit, Alınteri Journal of Agriculture Sciences, Cilt 33, Sayı 2, 2018
2. Giberalik Asit GA3 Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Cilt 43, Sayı 1, 2012
3. The effect of frozen storage on the phenolic compounds of Morusnigra L black mulberry and Morus alba L white mulberry fruit, Fruits, Cilt 70, Sayı 2, 2015
4. Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, Cilt 46, Sayı 2, 2016
5. Effects of gibberellic acid GA3 applications on fruit quality of sweet cherry cv 0900 Ziraat, Journal of the Faculty of Agriculture of Atatürk University, Cilt , Sayı , 2012
6. Aprikoz Şalak Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2013
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu, BAHÇE, Cilt 45, Sayı 1, 2016
2. Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi, BAHÇE, Cilt 45, Sayı 1, 2016
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. The Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit., International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15.05.2017
2. Alteration of some physical and chemical composition in apricot (Prunus armeniaca L.) during fruit development., II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
3. Effect of Indole-3-Butyric Acid (IBA) and Plant Growth Promoting Rizobacteria on Root Formation in Black Mulberry (Morus nigra L.) Cuttigns, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
4. Quality Characteristics of Long Apple Variety, VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016, 06.10.2016
5. TEXTURAL AND PHYSICO CHEMICAL CHARACTERISTICS OF ALAK APRICOSE APRICOT CULTIVAR, VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, 06.10.2016
6. A new weed in fruit orchard tree of heaven Ailanthus altissima Mill Swingle, 4th International Symposium of Environmental Weeds and Invasive Plants., 19.06.2014
7. Frenk Üzümünün Fonksiyonel Bileşenleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19.04.2012
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların AğaçYaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi, VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 25.08.2015
2. Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen CevizlerinSeleksiyonu, VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 25.08.2015
3. Aras Vadisinden Selekte Edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
4. Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Selektiyonu, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
5. Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
6. Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetiştirme Yerinin Etkisi, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
7. Farkı Lokasyon ve Hasat Zamanlarınan Karadutların Morus nigra L Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi, IV Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
8. İskilip te Yetiştirilen Mahalli Misket Elmalarının Pomolojik Özellikleri, Ulusal Tarım Kongresi, 26.10.2013
9. Farklı Yaşlardaki Şalak Kayısı Çeşidi Ağaçlarının Meyve Dalı Tiplerinin ve Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Ulusal Tarım Kongresi, 26.10.2013
10. Kirazın Ziraat 900 Meyve Kalitesi Üzerine Giberallik Asit Uygulamalarının Etkisi, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04.10.2011
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

GÜLSOY Ersin,KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,DOĞRU ÇOKRAN Berna,BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan (2016).  Tuzluca  Iğdır  İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu.  BAHÇE, 45(1), 360-364. (Kontrol No: 3076262)

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2016).  Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi.  BAHÇE, 45(1) (Kontrol No: 3076513)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2015).  Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı ile ilişkilerinin Belirlenmesi.  VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 45, 8-15. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3043262)

GÜLSOY Ersin,KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,DOĞRU ÇOKRAN Berna,BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan (2015).  Tuzluca  Iğdır  İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Selektiyonu.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (/)(Yayın No:1970453)

GÜLSOY Ersin, KAYA Tuncay, PEHLUVAN Mücahit, DOĞRU ÇOKRAN Berna, BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan (2015).  Tuzluca  Iğdır  İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu.  VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 45, 360-364. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3042008)

DOĞRU ÇOKRAN Berna,KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin (2015).  Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetiştirme Yerinin Etkisi.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1969880)

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2015).  Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1970007)

BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan,PEHLUVAN Mücahit,KAYA Tuncay,DOĞRU ÇOKRAN Berna,ASLANTAŞ Rafet (2015).  Aras Vadisinden Selekte Edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (/)(Yayın No:1970708)

Doğru B, Karadeniz T, İkten H, Çorumlu, M S (2013).  İskilip  te Yetiştirilen Mahalli Misket Elmalarının Pomolojik Özellikleri.  Ulusal Tarım Kongresi, 63-63. (/)(Yayın No:276755)

Kaya T, Pehluvan M, Doğru B, Bozhüyük M R (2013).  Farklı Yaşlardaki Şalak Kayısı Çeşidi Ağaçlarının Meyve Dalı Tiplerinin ve Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma.  Ulusal Tarım Kongresi, 33-33. (Özet Bildiri/)(Yayın No:288418)

Pehluvan M, Kaya T, Doğru B, Bozhüyük M R (2012).  Farkı Lokasyon ve Hasat Zamanlarının Karadutun  (Morus nigra L.)   Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi.  IV Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 422-430. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:276056)

Pehluvan M, Bozhüyük M R, Doğru B, Özden E, Aslantaş R (2011).  Kirazın  Ziraat 900  Meyve Kalitesi Üzerine Giberallik Asit Uygulamalarının Etkisi.  Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (/)(Yayın No:306614)

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Aras Havzası’nda Yetiştirilen Farklı Şalak (Aprikoz) Kayısı Klonlarının Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, 19.07.2016
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Kayısılarda Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri, 11.12.2012
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Farklı Rakım ve Hasat Zamanlarının Dut Morus alba L Morus nigra L Meyvelerinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi, 04.06.2012
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
1. Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2009
2. Bahçe Bitkileri Derneği, Üye, 2009
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
4084
Belgegeçer
:
E-posta
:
berna.dogru.cokran@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Ziraat Fakültesi