Berna DOĞRU ÇOKRAN

Berna DOĞRU ÇOKRAN

Arş. Gör.

Telefon:7591

E-mail:berna.dogru.cokran@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Bahçe Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan,PEHLUVAN Mücahit,KAYA Tuncay,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2016).  Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley.  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 46(2), 69-74. (Yayın No: 3038792)

PEHLUVAN Mücahit,KAYA Tuncay,DOĞRU ÇOKRAN Berna, LARA Isabel (2015).  The effect of frozen storage on the phenolic compounds of Morusnigra L   black mulberry  and Morus alba L   white mulberry  fruit.  Fruits, 70(2), 117-122., Doi: 10.1051/fruits/2015004 (Yayın No: 1969367)

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit, DOĞRU Berna,BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan (2013).  Aprikoz  Şalak  Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(2), 77-81. (Yayın No: 1255171)

Pehluvan M, Bozhüyük M R, Doğru B, Özden E, Aslantaş R (2012).  Giberalik Asit  GA3  Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkisi.  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 43(1), 7-11. (Yayın No: 274424)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

GÜLSOY Ersin, KAYA Tuncay, PEHLUVAN Mücahit, DOĞRU ÇOKRAN Berna (2016).  Textural and Physico Chemical Characteristics of  Şalak  Apricose  Apricot Cultivar.  VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016”, 1092-1098. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3039927)

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2016).  Quality Characteristics of  Long Apple  Variety.  VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016, 200 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3266769)

ULUDAĞ Ahmet, PEHLUVAN Mücahit, DOĞRU Berna (2014).  A new weed in fruit orchard  tree of heaven  Ailanthus altissima  Mill   Swingle.  4th International Symposium of Environmental Weeds and Invasive Plants. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1255163)

Eyduran S P, Doğru B, Akın M (2012).  Frenk Üzümünün Fonksiyonel Bileşenleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi.  I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu(2), 101-101. (/)(Yayın No:276425)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

GÜLSOY Ersin,KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,DOĞRU ÇOKRAN Berna,BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan (2016).  Tuzluca  Iğdır  İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu.  BAHÇE, 45(1), 360-364. (Kontrol No: 3076262)

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2016).  Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi.  BAHÇE, 45(1) (Kontrol No: 3076513)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2015).  Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı ile ilişkilerinin Belirlenmesi.  VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 45, 8-15. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3043262)

GÜLSOY Ersin,KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,DOĞRU ÇOKRAN Berna,BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan (2015).  Tuzluca  Iğdır  İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Selektiyonu.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (/)(Yayın No:1970453)

GÜLSOY Ersin, KAYA Tuncay, PEHLUVAN Mücahit, DOĞRU ÇOKRAN Berna, BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan (2015).  Tuzluca  Iğdır  İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu.  VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 45, 360-364. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3042008)

DOĞRU ÇOKRAN Berna,KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin (2015).  Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetiştirme Yerinin Etkisi.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1969880)

KAYA Tuncay,PEHLUVAN Mücahit,GÜLSOY Ersin,DOĞRU ÇOKRAN Berna (2015).  Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1970007)

BOZHÜYÜK Mehmet Ramazan,PEHLUVAN Mücahit,KAYA Tuncay,DOĞRU ÇOKRAN Berna,ASLANTAŞ Rafet (2015).  Aras Vadisinden Selekte Edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (/)(Yayın No:1970708)

Doğru B, Karadeniz T, İkten H, Çorumlu, M S (2013).  İskilip  te Yetiştirilen Mahalli Misket Elmalarının Pomolojik Özellikleri.  Ulusal Tarım Kongresi, 63-63. (/)(Yayın No:276755)

Kaya T, Pehluvan M, Doğru B, Bozhüyük M R (2013).  Farklı Yaşlardaki Şalak Kayısı Çeşidi Ağaçlarının Meyve Dalı Tiplerinin ve Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma.  Ulusal Tarım Kongresi, 33-33. (Özet Bildiri/)(Yayın No:288418)

Pehluvan M, Kaya T, Doğru B, Bozhüyük M R (2012).  Farkı Lokasyon ve Hasat Zamanlarının Karadutun  (Morus nigra L.)   Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi.  IV Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 422-430. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:276056)

Pehluvan M, Bozhüyük M R, Doğru B, Özden E, Aslantaş R (2011).  Kirazın  Ziraat 900  Meyve Kalitesi Üzerine Giberallik Asit Uygulamalarının Etkisi.  Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (/)(Yayın No:306614)

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

 

Araştırmacı

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
7591
Dahili Tel.
:
7591
Belgegeçer
:
E-posta
:
berna.dogru.cokran@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Ziraat Fakültesi