Berrin GÖKÇEK YILMAZ

Berrin GÖKÇEK YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:berrin.yilmaz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Iğdır Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
İdari Görevler
:
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Lisans
:
Anadolu Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Seramik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Yüksek Lisans
:
Dumlupınar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme ABD.
Doktora
:
Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD. (Tez konusu: AB Ülkelerinde ve Türkiye’de İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yükümlülüğü)
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Mühendislik uygulamaları, İşçi-işveren ilişkileri, Yönetim sistemleri, Süs ve bahçe bitkileri, Doğa sporları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Gökçek Karaca N. ve Gökçek B. (2015). Employers’ Occupational Health and Safety Training Obligations in Framework Directive  and Training Procedure and Rules in Turkey. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(3), 860-863.

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Gökçek Karaca N. ve Gökçek B. (2014).  Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye, Aday-Potansiyel Aday Geçiş Ekonomilerinde Çok Boyutlu Yoksulluk ve İnsani Gelişmişlik. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 13(4), 1-23.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

- Gökçek Yılmaz, B. (2019). Seramik Karo Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Blimler Kongresi, Iğdır. 

- Gökçek Yılmaz, B; Güngörmez, H. (2018). Lojistik Sektöründe Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri. I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies, Iğdır.

Gökçek, B., Dibekoğlu, A. ve Taşcıoğlu, S. (2016). Seramik Sektöründe Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Proaktif Yaklaşımlar. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul. 

- Gökçek Karaca N. ve Gökçek, B. (2015). The International Legal Basis of Occupational Health and Safety Training. VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Serbia.

- Gökçek Karaca, N. ve Gökçek B. (2015). Employers’ Occupational Health and Safety Training Obligations in Framework Directive and Training Procedure and Rules in Turkey. XIII. International Conference on Occupational Health and Safety, Miami, USA.

- Gökçek Karaca, N. ve Gökçek B. (2014). Multidimensional Poverty and Human Development in Turkey and Transition Economics. International Conference on Eurasian Economies, Skopje-Macedonia.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

- Gökçek Karaca, N. ve Gökçek B. (2014). Hukuki ve Uygulama Boyutuyla Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yükümlülüğü, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, no: 1406S330

Gökçek, B. (2016). The World Justice Project (WJP). Rule of Law Index.

- Gökçek, B. (2015). The World Justice Project (WJP). Rule of Law Index. 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- Kalite Güvencesi ve Standartları

- Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Ödüller:
Üyelikler:

Türk Standardları Enstitüsü MTC 10: ISO/TC 189 Ayna Komitesi üyeliği

Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
3031
Belgegeçer
:
(476) 2230057
E-posta
:
berrin.yilmaz@igdir.edu.tr
Web Site
:
www.igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Suveren Kampüsü 76000 Merkez/IĞDIR