Bilal KESKİN

Bilal KESKİN

Doç. Dr.

Telefon:+90.476.223 00 10

E-mail:bilalkeskin@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarla Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
İdari Görevler
:
Lisans
:
D.Ü.Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yüksek Lisans
:
Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Doktora
:
Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1-A. SCI, SCIExpanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

1A-1. B. Keskin, İ.H. Yılmaz, M.A. Karslı ve H. Nursoy, “Effects of Urea or Urea plus Molasses Supplementation to Silages with Different Sorghum Varieties Harvested at the Milk Stage on the Quality andI n Vitro Dry Matter Digestibility of Silages,” Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences, 29:1143-1147 (2005). ISSN:1300-0128

1A-2. H. Akdeniz, İ.H. Yılmaz, M.A. Bozkurt, ve B. Keskin, “The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown (Sorghum vulgare L.) in Van-Turkey,” Polish Journal of Environmental Studie, 15 (1): 19-26, (2006). ISSN:1230-1485

1A-3. M.A. Bozkurt, H. Akdeniz, B. Keskin, ve İ.H. Yılmaz, “Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize,” Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 56 (2): 143–149, (2006). ISSN:0906-4710, DOI:10.1080/0906471051003113.

1A-4. B. Keskin, İ.H. Yilmaz, M.A. Bozkurt ve H. Akdeniz, “Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum.” Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (3): 573-578, (2009). ISSN:1680-5593

1A-5. H. Akdeniz, B. Keskin ve M.A. Bozkurt, “Yield and Metal Concentration in Garden burnet (Sanguisorba minor Scop. Bunyan 80) from Application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer,” Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (4): 694-701, (2009). ISSN:1680-5593

1A-6. M.A. Bozkurt, H. Akdeniz ve B. Keskin, “The Growth of Corn Plant İn Coal Fly-Ash and Lime-Stabilized Sewage Sludge,” Fressenius Environmental Bulletin, 18 (1): 45-50, (2009). ISSN:1018-4619

1A-7. B. Keskin, M.A. Bozkurt, H. Akdeniz, “The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Heavy Metal Concentration of Soil and Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss.)”, Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (5): 896-902, (2010). ISSN:1680-5593

1A-8. Ö.Arvas, B.Keskin, İ.H.Yılmaz, “Effect of Sewage Sludge on Metal Content of Grassland Soil and Herbage in Semi-Arid Land”, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 37:179-187, 2013. ISSN:1300-011X

1A-9. S. Temel, B.Keskin, U.Şimşek, İ.H.Yılmaz,  “Performance of Some Forage Grass Specıes in Halomorphic Soil”,  Turk J Field Crops 2015, 20 (2), 131-141. ISSN:1301-1111, DOI: 10.17557/tjfc.82860.

1A-10. S. Temel, B.Keskin, U.Şimşek, İ.H.Yılmaz, The Effect of Soils Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species”, Fressenius Environmental Bulletin, 25 (4): 1038-1050, (2016). ISSN:1018-4619

1A-11. B.Keskin, S. Temel, İ.H.Yılmaz U.Şimşek, “The effect of Halomorphic Soil on B, Cu, Mn, Fe and Zn Content of Some Forage Grasses” Sylwan, 160(9):230-249, (2016). ISSN:0039-7660.

1A-12. S. Temel, B.Keskin, U.Şimşek, İ.H.Yılmaz. “The Effect of Saline and Non-saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages” Journal of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Dergisi), 22(4):528-538, (2016). ISSN:1300-7580 (Print), ISSN:2148-9297 (Online)

1A-13. B.Keskin, S. Temel, İ.H.Yılmaz U.Şimşek, “Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses Under Saline and Alkaline Conditions” The J. Anim. Plant Sci. 27(3): 961-970, 2017

1-B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1B-1. B. Keskin, H. Akdeniz, İ. Yılmaz ve N. Turan, “Yield and Qulity of Forage Corn (Zea mays L.) as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate,” Journal of Agronomy 4 (2): 138-141, (2005). ISSN:  1812-5379

1B-2. B. Keskin, İ.H. Yılmaz ve Ö. Arvas, “Determination of Some Yield Characters of Grain Corn in Eastern Region of Turkey,” Journal of Agronomy 4 (1): 14-17, (2005). ISSN:1812-5379

1B-3. B. Keskin, İ.H. Yılmaz, Ş. Zorer, Ö. Arvas, “Yield Properties of Some Alfalfa Cultivars in East Anatolia Region of Turkey” Research Journal of Biological Science 4(6):720-723, (2009). ISSN:1815-8846

1B-4. H. Akdeniz, M.A. Bozkurt, Ö. Terzioğlu and B. Keskin, “Effect of Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass (Agropyron cristatum L. Gaertn)”, Journal of Environmental Science and Engineering B, 3 (5):232-245, (2014). ISSN:2162-5263, DOI:10.17265/2162-5263/2014.05.002

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1-C. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış

makale

1C-1. H. Akdeniz, İ. Yılmaz, B. Keskin ve Ö. Arvas, “The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum (Sorghum vulgare L.) Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van-Turkey,” Turkish Journal of Field Crops, 7(2): 52-60, (2002). ISSN:1301-1111

1C-2. H. Akdeniz, İ. Yılmaz, B. Keskin, ve M.A. Karslı, “Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının  Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkileri”,  Hayvancılık Araştırma Dergisi, 13 (1-2),  47-53 (2003). ISSN:1300-2031

1C-3. H. Akdeniz, M.A. Karslı, B. Keskin, ve N. Andiç, “Determination of Chemical Composition, Digestible Dry Matter Yields Some Silage Type Corn Varieties,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (1-2):19-22, (2004). ISSN:2149-3359

1C-4. H. Akdeniz, B. Keskin, İ. Yılmaz ve E. Oral, “Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri  Üzerinde Bir Araştırma”, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (2):119-125, (2004). ISSN:1308-7576

1C-5. B. Keskin, İ. Yılmaz, ve H. Akdeniz, “Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi,” Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(2):145-150, (2005). ISSN:1300-9036

1C-6. İ.H. Yılmaz, Ş. Zorer, H. Akdeniz, B.Keskin. Van Koşullarında Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):53-58, (2005). ISSN:1300-4700

1C-7. K. Şahin, B.Keskin, “Van İli Gevaş İlçesi Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları”, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 19 (2):7-13, 2010. ISSN:1307-3311.

1C-8. B.Keskin, M.A.Bozkurt, H.Akdeniz, “Effects Of Sewage Sludge And Nitrogen Fertilizer Application On Nutrient And Heavy Metal Concentrations In Grass-Legume Mixtures”, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(3): 93-102, 2012. ISSN:2146-0574

1C-9. S. Temel, B. Keskin, V. Yıldız, A.E. Kır, “Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi” Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 67-76, 2015. ISSN:2146-0574

1C-10. S. Temel, B. Keskin, U. Şimşek, İ. H. Yılmaz, “Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2’deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1): 46-54, (2015). ISSN:1302-7050

1C-11. U.Demir, B.Keskin. “Sakız Geveni (Astragallus gummifer L.)’nin Yıllık Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi” Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der./ Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4):121-125, 2016. ISSN:2146-0574,  DOI: 10.21597/jist.2016624163

1C-12. U.Demir, B.Keskin. “Sakız Geveni (Astragallus gummifer L.)’nin Taç İçi/Taç Dışı ve Farklı Toprak Derinliklerindeki Bazı Toprak Özellikleri” Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der./ Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4):127-133, 2016. ISSN:2146-0574, DOI: 10.21597/jist.2016624164

1C-13. B. Keskin, S. Temel, B. Eren 2017. “Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties”. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der./ Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(1): 347-351, 2017. ISSN:2146-0574, DOI: 10.21597/jist.2017127447

1C-14. Karakuş B, Keskin B, (2017). Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Bitkisinin Taç İçi/Dışı ile Farklı Derinliklerdeki Toprakların Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2):13-17, ISSN: 1304-7787, doi: 10.25308/aduziraat.305738.

1C-15. Keskin B, Akdeniz H, Temel S, Eren B., 2018. Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1): 15-19. ISSN : 1300-9036.

1C-16. Aras İ, Keskin B, 2018. Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 8(1): 279-288.

1C-17. Akdeniz H, Hosaflıoğlu İ, Keskin B, 2018. Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo). Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 8(1): 301-308.

1C-18. Karakuş B, Keskin B, 2018. Devekıran (Atraphaxis spinosa l.) Çalısının Büyüme Sürecinde Besin İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 4(1): 39 – 44.

 

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

8A-1. H. Akdeniz, B. Keskin, ve İ. Yılmaz, “Van Kıraç Şartlarında Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Kışlık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi, 248-253, İzmir, 21-24 Eylül 1999.

8A-2. S. Temel, U. Şimşek, B. Keskin and İ.H Yılmaz, “Performance of some forages species (Festuca arundinacea L., Chloris gayana var. Katambora, Lotus corniculatus L. and Medicago sativa L.) in saline soil”, 22nd International Grassland Congress, p:149-150, Sydney/Australia, 15-19 Semtember 2013.

8A-3. B.Keskin, S.Temel, B.Eren, B.Karakuş, “Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential” VII. International Scientific Agriculture Symposium, pp:89-94, Jahorina, October 06-09, 2016. ISBN 978-99976-632-7-6

8A-4. H.Akdeniz, B.Keskin, İ.H.Yılmaz, “Effects of Deficit Irrigation on Yield and Yield Components of Grain Corn (Zea mays L.)” VII. International Scientific Agriculture Symposium, pp:602-611, Jahorina, October 06-09, 2016. ISBN 978-99976-632-7-6

8A-5. B.Eren, B.Keskin, İ.H.Yılmaz, B.Karakuş “Determination of Yields and Some Plant Features of Grain Corn Varieties” VII. International Scientific Agriculture Symposium, pp:1073-1078, Jahorina, October 06-09, 2016. ISBN 978-99976-632-7-6

8A-6. H.Akdeniz, İ.Hosaflıoğlu, B.Keskin. “The Effect of Different seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy Bluegrass (Poa pratensis L. Geramino)”, II.International Conference on Advances in Natural and Applied (ICANAS), Antalya-TURKEY, 18-21 April 2017, pp:180.

8A-7.  B.Keskin, H. Akdeniz, S. Temel, İ. Hosaflıoğlu. “Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yields of Silage Corn Production (Zea mays L.)” International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, pp:397

8A-8. H. Akdeniz, S. Temel, B.Keskin, İ.Hosaflıoğlu, “Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) varieties Grown as the Second Crop” VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08, 2017, pp:805-811, ISBN 978-99976-718-1-3.

 

8A-9. S. Temel, B.Keskin, H. Akdeniz, B.Eren, “Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition” VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08, 2017, pp:891-898, ISBN 978-99976-718-1-3.

 

8A-10. B.Keskin, H. Akdeniz, S. Temel, B.Eren, “The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop” VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08, 2017, pp:1029-1036, ISBN 978-99976-718-1-3.

 

8A-11. İ. Hosaflioğlu, H. Akdeniz, B. Keskin, “The Effects of Different Seed Quantities on Turfgrass Performance of Rye Grass (Lolium perenne L. var. Ovation)” II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) October 9-11, 2017, Iğdır, Turkey), pp: 73.

 

8A-12. B. Keskin, H. Akdeniz, S. Temel, B. Eren, “Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties” II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) October 9-11, 2017, Iğdır, Turkey), pp: 92.

 

8A-13. Eren B, Demirel F, Demirel S, Keskin B, 2018. Medicago truncatula as Model Plant of Legumes. 1. Internatıonal Gap Agriculture and Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, pp:606

 

8A-14. Hosaflıoğlu İ, Akdeniz H, Keskin B, 2018. The Covering Ratio and Green Yield Performances of Turf Grass Species. 1. Internatıonal Gap Agriculture and Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, pp:265

 

8A-15. Keskin B, Temel S, Eren B, 2018. Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content of Thorny Saltwort (Noaea mucronata). I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, Van/Turkey, pp:272.

 

8A-16. Akdeniz H, Keskin B, Hosaflıoğlu İ, 2018. Effects of Nitrogen Doses on Yield, Seed Yield and Nutrient Content of Feeding Oats (Avena fatua L. var. SAIA) under the Irrigated Conditions. I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, Van/Turkey, pp:281.

.

8A-17. Hosaflıoğlu İ, Akdeniz H, Keskin B, 2018. Turfgrass Quality and Leaf Texture Performance in Cool Climatic Grass Species. I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, Van/Turkey, pp:293.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

8B-1. İ. Baysal, İ. Manga, C. Andiç, Y. Şılbır, Z. Acar, Ö. Terzioğlu, T. Polat, İ. Erden, ve  B. Keskin, “Yem bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri,” Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, Cilt I, 577-598, Ankara, 9-13 Ocak 1995. ISBN: 975-7558-08-7.

8B-2. İ. Yılmaz, M. Deveci, H. Akdeniz, N. Andiç, Ö. Terzioğlu, B. Keskin, C. Andiç, “Van Kıraç Şartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma,”  Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi, 393-401, Erzurum, 17-19 Haziran 1996.

8B-3. B. Keskin, İ. Yılmaz, M. Deveci, H. Akdeniz, N. Andiç, Ö. Terzioğlu, C. Andiç, “Van Kıraç Şartlarında Yetiştirilen Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma,”  Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi, 280-286, Erzurum, 17-19 Haziran 1996.

8B-4. C. Andiç, M. Deveci, H. Akdeniz, N. Andiç, Ö. Terzioğlu, B. Keskin, İ. Yılmaz, Ö.  Arvas, “Van Kıraç Koşullarına Adapte Olabilecek Burçak (Vicia ervilia L. Willd.) Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma,” Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi, 710-717, Erzurum, 17-19 Haziran 1996.

8B-5. C. Andiç, H. Akdeniz, İ. Yılmaz, Ö. Terzioğlu, B. Keskin, N. Andiç, M. Deveci, Ö.  Arvas, “Van Kıraç Şartlarında Adi Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma,” Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 704-709, Erzurum, 17-19 Haziran 1996.

8B-6. C. Andiç, N. Andiç, Ö. Terzioğlu, B. Keskin, İ. Yılmaz, M. Deveci, H. Akdeniz, H. Akdemir, “Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth) Hat ve Çeşitlerinin Ot Verimleri Üzerine Bir Araştırma,” Türkiye 3. Çayır mera ve Yembitkileri Kongresi, 679-684, Erzurum, 17-19 Haziran 1996.

8B-7. C. Andiç, Ö. Terzioğlu, B. Keskin, İ. Yılmaz, M. Deveci, H. Akdeniz, N. Andiç, Ö. Arvas, “Van Kıraç Şartlarında Nohut Mürdümüğü (Lathyrus cicera L.) Hatlarının Yeşil ve Kuru Ot Verimlerine İlişkin Bir Araştırma,” Türkiye 3. Çayır mera ve Yembitkileri Kongresi, 698-703, Erzurum, 17-19 Haziran 1996.

8B-8. I. Tepe, M. Deveci, B. Keskin, “Küsküt (Cuscuta approximata Bab.)’ün Bazı Yonca Çeşitlerini Parazitleme ve Zarar Seviyeleri Üzerinde Araştırmalar,” Türkiye II. Herboloji Kongresi, 355-360, İZMİR-Ayvalık, 1-4 Eylül 1997.

8B-9. M. Deveci, İ. Yılmaz, B. Keskin, C. Andiç, “Van Kıraç Şartlarında Bazı Adi Yonca Çeşitlerinin Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma,” Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi,  687-689, Samsun, 22-25 Eylül 1997.

8B-10. İ. Yılmaz, Ö. Terzioğlu, H. Akdeniz, B. Keskin, F. Özgökçe, “Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Kuru Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma,” Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,  23-28, Adana, 15-18 Kasım 1999.

8B-11. B. Keskin, İ. Yılmaz, H. Akdeniz, “Van Kıraç Şartlarında Kışlık Olarak Ekilen Bazı Tek Yıllık Baklagil+Arpa Karışımlarının Farklı Biçim Zamanlarında Verim ve Botanik Kompozisyonlarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma,” Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 201-206, Adana, 15-18 Kasım 1999.

8B-12. F. Özgökçe, H. Akdeniz, İ. Yılmaz, B. Keskin, “Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil (Fabaceae) Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri,” XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, s:1-8, Adana, 21-24 Haziran 2004.

8B-13. B. Keskin, Ş.Z. Çelebi, Ö. Arvas, İ.H. Yılmaz, “Iğdır İlinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane ve Silaj Verimlerinin Belirlenmesi”, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt:1, s:511-514, 12-15 Eylül 2011, Bursa.

8B-14. S. Temel, U. Şimşek, B. Keskin, İ.H Yılmaz, “Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo-İyileştirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi”, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt:3, s: 651-658, 10-13 Eylül 2013, Konya.

8B-15. U. Şimşek, S. Temel, B. Keskin, İ.H. Yılmaz, “Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğinin Yonca (Medicago sativa) Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi”, s:22-27, III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013, Tokat.

8B-16. Karakuş B, Keskin B, (2017). Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis Spinosa L.) Bitkisinin Aylık Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi. 12-15 Eylül 2017, 12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, s:161

8B-17. Keskin B, Akdeniz H, Temel S, Eren B, (2017). Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. 12-15 Eylül 2017, 12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, s:190

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

3 D) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap

3D-1. S. Temel, B. Keskin, S.A. Tohumcu, M. Tan, M. Ünal, İ.H. Yılmaz, Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu. Öncü Basım yayım Tanıtım Ltd.Şti., s:232, ISBN: 978-605-9028-57-8

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
 1. Iğdır Ekolojik Şartlarına Uygun Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Öğrencisi: Süleyman KABAKÇI, Tarih: 28.05.2015
 2. “Farklı Sulama Yöntemleri ve Seviyelerinin İkinci Ürün Silajlık Mısır (Zea mays L.)’ın Verim ve Verim Öğelerine Etkileri” Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Öğrencisi: Mehmet Emin BULUT, Tarih:04.02.2014.
 3. “Marjinal Alanlarda Yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişimi ve Toprak Özelliklerine Etkisi” Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Öğrencisi: Bahattin KARAKUŞ, Tarih: 11.08.2016
 4. “Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni (Astragalus gummifer L.) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Öğrencisi: Uygar DEMİR, Tarih: 02.06.2016
 5. “Silajlık Sorgum (Sorgum sp.)’un Verim ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Etkileri”, Tez Öğrencisi: İbrahim ARAS, Tarih:31.01.2017
Projeler:
 1. Van Kıraç Şartlarında Dört Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’e Uygulanan Değişik Sıra aralığı ve Gübre Dozunun Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Bir Araştırma, YYÜ  Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1991.
 2. Van Yöresinde Tane Sorgum, Silaj Sorgum ve Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TARP-2133, Yardımcı Araştırmacı. 1998-2001
 3. Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri, Çayır ve Meraların ıslahı ve Amenajmanı ve Hayvan Besleme Teknikleri Konularında Eğitim ve Bazı Demonstrasyon Çalışmaları, Sözleşme No: DG ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-089, Avrupa Birliği Projesi, Proje Koordinatörü, 2006-2007
 4. Iğdır Ovasında Yaygınlık Gösteren Halomorfik Toprakların değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 110O259, Yardımcı Araştırmacı, 2011-2014.
 5. Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi için Çok Ortaklı Yerel Kalkınma, Sözleşme No: TR08H2.01-02/014, Avrupa Birliği Projesi, Proje Koordinatörü, 2010-2011
 6. Farklı Sulama Seviyelerinin İkinci Ürün Silajlık Mısır (Zea mays L.)’da Verim ve Verim Öğelerine Etkileri, Iğdır Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2013-FBE-L09, Proje Yürütücüsü, 2014-2015.
 7. Iğdır İli Çayır mera Bitkileri Kılavuzu, Iğdır Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2014-FBE-B03, Yardımcı Araştırmacı, 2014-2015.
 8. Marjinal Alanlarda Yetişen Deve kıran (Atraphaxis Spinosa L.) Çalısının Gelişme Dönemlerine Göre Besin İçeriği Değişimi, Iğdır Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2016-FBE-L01, Proje Yürütücüsü, 2016.
 9. Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni (Astragalus gummifer L.)'nin Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2016-FBE-L02, Proje Yürütücüsü, 2016.
 10. Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2016-FBE-D01, Proje Yürütücüsü, 2016.
 11. Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamının Desteklenmesi, Sözleşme No: TRH1.2.PYEIS/P-03/99, Avrupa Birliği Projesi, Proje Koordinatörü, 2016-2017.
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

YÜKSEK LİSANS

Çok Yıllık Yem Bitkileri

İleri Bitki Fizyolojisi

Bitki Su İlişkileri

Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği

Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi

 

 

LİSANS

Çayır Mera Yönetimi

Buğdaygil Yem Bitkileri

Baklagil Yem Bitkileri

Yem Bitkileri Muhafaza ve Depolama

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90.476.223 00 10
Dahili Tel.
:
4035
Belgegeçer
:
E-posta
:
bilalkeskin@igdir.edu.tr
Web Site
:
bilalkeskin66@yahoo.com
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Suveren Kampüsü IĞDIR