Bilcan GÖKCE

Bilcan GÖKCE

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:bilcan.gokce@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Sanat Tarihi Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
İdari Görevler
:
Türk İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı V.
Lisans
:
İstanbul Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Yüksek Lisans
:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Doktora
:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Mezopotamya Arkeolojisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Arkeolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- B. Gökce, “Urartu Krallığı’nda Din Görevlileri”, Belleten cilt LXXXI, sayı 290, ss. 22-47, 2017.

2-Çavuşoğlu, R., Kenan Işık, Gökce, B., "Women and Their Status in Urartu: A Critical Review", Ancient Near Eastern Studies 51: 237-263, 2014.

3- Çavuşoğlu, R., Gökce, B., Işık, K., “The Craftsmen and Manufacturers in the Urartian Civilization”, Anatolica 40: 23-45, 2014.

4- Gökce, B., Işık, K., "Horses and Horse-Breading in Urartian Civilisation", Ancient West and East 13: 1-28, 2014.

5- Çavuşoğlu, R., Gökce, B., ve Işık, K., “Urartu Krallığı’nda Harem”, Colloquium Anatolicum/Anadolu Sohbetleri IX: 153-169, 2010.

6- Gökce, B., “Urartu Giyim Kuşamına Sosyo Kültürel Bir Bakış”, Tarih İncelemeleri Dergisi XXXI/2, 2016, 421-444.

7- Gökce, B.,Urartu'da Yemek Kültürü/Food Culture in Urartu", Journal of Human Sciences 13 (2): 2657-2667, 2016.

8- Gökce, B., “Urartu Sanatında Hayvanlar Hakimi Betimi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Cilt 8 Sayı 21: 2-13, 2017.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- B. Gökce, "Haluk Perk Müzesi'nden Üç Urartu Çıngırağı", Tüliya II, 2011, ss. 38-44.

2- B. Gökce, "Urartu Krallığı'nda Dört Tekerlekli Taşıtlar", Arkeoloji ve Sanat 138, 2011, ss. 21-27.

3- B. Gökce, "Urartu Krallığı'nda İki Tekerlekli Yük Taşıtları", Toplumsal Tarih 215, 2011, ss. 80-83.

4- B. Gökce,  "Urartu'nun Tekerlekli Taşıtları", Aktüel Arkeoloji 30, 2012, ss. 104-109.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- B. Gökce, K. Işık, H. Değirmencioğlu, "On Urartian Chariots", Chasing Chariots Proceedings of the First International Chariot Conference (Cairo 2012), (Eds. A. J. Veldmeijer & S. Ikram), Side Stone Press., 2013, pp. 107-1123.

2- B. Gökce, "Urartuların Yaşamında Tekerlekli Taşıtlar", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu/International Symposium on Social Sciences, Assos Congress 2016 Conference Proocedings 13-15 Eki 2016, Elazığ, Sempozyum Özet Kitapçığı, s. 101.

3- B. Gökce, "Urartu Krallığı'nda Av ve Avcılık", XVII. Türk Tarih Kongresi 15-17 Eylül 2014, Ankara.

4- R. Çavuoğlu, B. Gökce, E. Uslu, "Van/Çavuştepe Kalesi Arkeolojik Kazılar: 2014 Yılı", 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 2016, ss. 357-379.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- R. Çavuşoğlu, B. Gökce, "Urartu Dönemi Van Gölü Havzası Yaban Hayvanları", I. Ulusal Yaban Hayvanaları Kongresi, Kongre Özetleri Kitabı, (Eds. L. Aslan, Ş. Önalan, T. Sancak), 27-30 Mayıs 2015, Van, s. 37

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Kitap Editörlükleri:

1- P. Pınarcık, B. Gökce, M. S. Erkek, S. C. Kandal, Prof. Dr. Recep Yıldırım'a Armağan, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2017.

2- E. Konyar, K. Işık, R. Kuvanç, B. Genç, B. Gökce, Zaiahinanın Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri, Doğubayazıt Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

3- B. Gökce, P. Pınarcık, Eski Yakındoğu'da Ulaşım Üzerine Yazılar, 2018, Akademisyen Kitabevi: Ankara.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1- B. Gökce, "Urartularda İnsan Biçimli Metal Heykelcikler", Tarhan Armağanı/M. Taner Tarhan'a Sunulan Makaleler/Essays in Honour of M. Taner Tarhan (Eds. O. Tekin, M. H. Sayar, E. Konyar), İstanbul: Ege Yayınları, 2013, ss. 211-217.

2- R. Çavuşoğlu, B. Gökce, "Urartu Krallığı'nda Metal Kazan Kullanımı", Tarhan Armağanı/M. Taner Tarhan'a Sunulan Makaleler/Essays in Honour of M. Taner Tarhan (Eds. O. Tekin, M. H. Sayar, E. Konyar), İstanbul: Ege Yayınları, 2013, ss. 105-115.

3- P. Pınarcık, B. Gökce, S. Ayakan, "Geç Hitit Tasvir Sanatında Betimlenmiş Av Sahneleri Üzerine Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Recep Yıldırım'a Armağan (Eds. P. Pınarcık, B. Gökce, M. S. Erkek, S. C. Kandal), Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2017, ss. 389-413.

4- B. Gökce, "Taşıt Aksamları", Zaiahina'nin Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri, (Eds. E. Konyar, K. Işık, R. Kuvanç, B. Genç, B. Gökce), Doğubayazıt Belediyesi Kültür Yayınları, 2018, ss. 30-58.

5- B. Gökce, R. Kuvanç, "Metal Kaplar", Zaiahina'nin Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri, (Eds. E. Konyar, K. Işık, R. Kuvanç, B. Genç, B. Gökce), Doğubayazıt Belediyesi Kültür Yayınları, 2018, ss. 152-170.

6- R. Kuvanç, B. Gökce, "At Koşum Takımları", Zaiahina'nin Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri, (Eds. E. Konyar, K. Işık, R. Kuvanç, B. Genç, B. Gökce), Doğubayazıt Belediyesi Kültür Yayınları, 2018, ss. 58-88.

7- B. Gökce, P. Pınarcık, "Anadolu ve Mezopotamya'da Saban (Başlangıcından Orta Demir Çağ Sonuna Kadar), Anadolu'nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat Economic and Agricultural Life in the Ancient Ages of the Anatolia, (Eds. L. Gürkan Gökçek, Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen), ss. 187-213, Değişim Yayınları, 2018.

8- B. Gökce, "Dog in Urartian Civilizaton", Rıfat Ergeç Armağanı/Studies Presented to Rıfat Ergeç, (Eds.: T. Demir, M. Ekici, M. Ş. Dinç, Ç. M. Tarhan), 2019, 193-199, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayıncılık.

Diğer Yayınlar:

1- B. Gökce, "Hakkari Taşları Çıplak Savaşçıların Gizemi (Yazar V. Sevin), 2006, Haberler 22, ss. 6-7 (Kitap Tanıtımı).

2- R. Çavuşoğlu, B. Gökce, K. Işık, "Van/Çavuştepe Kazı ve Onarım Çalışmaları-2015", Haberler 41, 2016, ss. 46-48.

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1- E. Çiftçi, Yeni Assur Krallğı'nda Yük Taşıtları, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstiütüsü), Van, 2016.

2- Y. Sürün, Arkeolojik Veriler Işığı'nda Yeni Assur'da Av ve Avcılık, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstiütüsü), Van, 2017.

3- Ü. Sivi, Van/Çavuştepe Kalesi 2014ve 2015 Yılları Çanak Çömlekleri,  (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstiütüsü), Van, 2018.

 

Projeler:

-"Mersin-Yumuktepe Kazıları", 1997-1998. Arkeolog olarak. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Veli Sevin, Dr. İsabella Caneva (Universita degli Studi, Lecce)

-Doğu Anad. Yük. Yayla ve Transkafkasya Kültürleri Arasındaki İlişkiler Arkel. Yüz. Arş.. YYÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, (2002-FED-093), 2002-2007. Yardımcı Araştırmacı Olarak. Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Aynur ÖZFIRAT.

-Van-Kalecik Kazı ve Araştırma Çalışmaları, YYÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, (2007-FED-B113), 2007-2011. Yardımcı Araştırmacı Olarak. Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU.

-Arkeolojik Buluntular, Betimleme Sanatı ve Yazılı Kaynaklar Işığı’nda Urartu Krallığı’nda Tekerlekli Taşıtlar. YYÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, (2010-SOB-D012), 2010-2011. Yardımcı Araştırmacı Olarak. Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU.

-İlk Çağ’dan Orta Çağ’a Kadar Muş Yüzey Araştırması.YYÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, (2009-FED-B035), 2010. Yardımcı Araştırmacı Olarak. Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Hanifi BİBER.

-Arkeolojik Veriler Işığı’nda Türkiye Sınırları İçerisindeki Urartu Kültür Envanteri" , Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yardımcı Yürütücü, 2013-2016.

-Van Çavuştepe Kalesi Kazıları, Kazı Başkan Yardımcısı, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU, 2014.

-Arkeolojik Veriler Işığı’nda Yeni Assur’da Av ve Avcılık, YYÜ Bilimsel Araştırmalar Yüksek Lisans Projesi (2015-SOB -YL003), Yürütücü, 2015-2017.

-Eipgrafik ve Arkeolojik Buluntular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergâhları Yüzey Araştırması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yürütücü: 2017.

- Eipgrafik ve Arkeolojik Buluntular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergâhları Yüzey Araştırması, Yürütücü, YYÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, (Proje No: SHD-2017-6114), 2017.

- Eipgrafik ve Arkeolojik Buluntular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergâhları Yüzey Araştırması, Yürütücü, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı (Destek Talep No: 2017.192), 2017.

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Lisans Dersleri:

1- Arkeoloji'de Çizim ve Belgeleme I-II

2- M.Ö. II. Binde Yakındoğu Arkeolojisi I-II

3- Yeni Assur Arkeolojisi I-II

4- Suriye-Filistin Arkeolojisi

5- İran Arkeolojisi I-II

6- Anadolu Tarihi Coğrafyası 1-2

7-Eskçağ Medeniyetleri ve Tarihi III-IV

Lisansüstü Dersler:

1- Mezopoamya Arkeolojisi

2- Yeni Assur Sanatı I-II

3- Urartu Krallığı'nda Binek Hayvanları ve Tekerlekli Taşıtlar

Ödüller:
Üyelikler:

1-Türk Eskçağ Bilimleri Enstitüsü

2- Hollanda Arkeoloji Enstitüsü

Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
7630
Belgegeçer
:
E-posta
:
bilcan.gokce@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, IĞDIR