Bilcan GÖKCE

Bilcan GÖKCE

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:bilcan.gokce@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TARİH ÖNCE ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji/Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Doğa yürüyüşü, bisiklet, Müzik, Hat Sanatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Urartu Sanatında Hayvanlar Hakimi Betimi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt 8, Sayı 21, 2017
2. Urartu Krallığı’nda Din Görevlileri, Belleten, Cilt 31, Sayı 290, 2017
3. HORSES AND HORSE-BREEDING IN URARTIAN CIVILISATION, Ancient West East, Cilt 13, Sayı 13, 2014
4. Urartu Giyim Kuşamına Sosyo Kültürel Bir Bakış, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, 2016
5. Urartu da Yemek Kültürü, Journal of Human Sciences, Cilt 13, Sayı 2, 2016
6. The Craftsmen and Manufacturers in the Urartian Civilization, Anatolica, Cilt 40, Sayı 40, 2014
7. Women and Their Status in Urartu A Critical Review, Ancient Near Eastern Studies, Cilt 51, Sayı 51, 2014
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Urartu Kemerler Urartian Belts, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Cilt , Sayı 42, 2016
2. Çavuştepe Kalesi 2014, Haberler, Cilt 39, Sayı 39, 2015
3. Urartu Krallığı nda Harem, Colloquium Anatolicum/Anadolu Sohbetleri, Cilt 1, Sayı 9, 2012
4. Urartu Uygarlığı nda Dört Tekerlekli Taşıtlar, Arkeoloji ve Sanat/Journal of Archaeology and Art, Cilt 1, Sayı 138, 2012
5. Urartu Uygarlığı nda İki Tekerlekli Yük Taşıtları, Toplumsal Tarih, Cilt 1, Sayı 215, 2011
6. Haluk Perk Müzesi nden Üç Urartu Çıngırağı Three Urartian Bell From Haluk Perk Museum, Tüliya II, Cilt 1, Sayı 2, 2012
7. Kitap Tanıtımı Hakkari Taşları Çıplak Savaşçıların Gizemi Yazar Veli Sevin, Haberler, Cilt 1, Sayı 22, 2006
8. Urartu nun Tekerlekli Taşıtları, Aktüel Arkoeloji, Cilt 1, Sayı 30, 2012
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Urartu Krallığı’nda Av ve Avcılık, XVII. Türk Tarih Kongresi, 15.09.2018
2. Urartuların Yaşamında Tekerlekli Taşıtlar, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13.10.2016
3. Van Çavuştepe Kalesi nde Arkeolojik Kazılar 2014 Yılı, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 11.05.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Urartu Dönemi Van Gölü Havzası Yaban Hayvanları, . Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi/Kongre Özetleri Kitabı, 27.05.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Kitap Editörlükleri:

1- P. Pınarcık, B. Gökce, M. S. Erkek, S. C. Kandal, Prof. Dr. Recep Yıldırım'a Armağan, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2017.

2- E. Konyar, K. Işık, R. Kuvanç, B. Genç, B. Gökce, Zaiahinanın Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri, Doğubayazıt Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

3- B. Gökce, P. Pınarcık, Eski Yakındoğu'da Ulaşım Üzerine Yazılar, 2018, Akademisyen Kitabevi: Ankara.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Prof. Dr. Recep Yıldırım’xxa Armağan,Geç Hitit Dönemi Tasvir Sanatında Betimlenmiş Av Sahneleri Üzerine Bir Değerlendirme,Ankara 2017
2.Prof. Dr. Recep Yıldırım’xxa Armağan,Geç Hitit Tasvir Sanatında Betimlenmiş Av Sahneleri Üzerine Bir Değerlendirme,Ankara 2017
3.Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat,Anadolu ve Mezopotamya’xxda Saban (Başlangıcından Orta Demirçağ Sonuna Kadar),İstanbul 2018
4.Zaiahina’xxnın Bronzları Doğubayazıt Urartu metal Eserleri,Taşıt Aksamları,İstanbul 2018
5.Zaiahina’xxnın Bronzları Doğubayazıt Urartu metal Eserleri,At Koşum Takımları,İstanbul 2018
6.Zaiahina’xxnın Bronzları Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri,Metal Kaplar,İstanbul 2018
7.Zaiahina’nın Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri,Taşıt Aksamları,İstanbul 2018
8.Zaiahina’xxnın Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri,At Koşum Takımları,İstanbul 2018
9.Zaiahina’xxnın Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri,Metal Kaplar,İstanbul 2018
10.Tarhan Armağanı M Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M Taner Tarhan,"Urartu Krallığı'nda Metal Kazan Kullanımı", 2013
11.Tarhan Armağanı M Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M Taner Tarhan,"Urartularda İnsan Biçimli Metal Heykelcikler", 2013
12.Tarhan Armağanı M Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M Taner Tarhan,"Urartularda İnsan Biçimli Metal Heykelcikler",İstanbul 2013
Diğer Yayınlar:

1- B. Gökce, "Hakkari Taşları Çıplak Savaşçıların Gizemi (Yazar V. Sevin), 2006, Haberler 22, ss. 6-7 (Kitap Tanıtımı).

2- R. Çavuşoğlu, B. Gökce, K. Işık, "Van/Çavuştepe Kazı ve Onarım Çalışmaları-2015", Haberler 41, 2016, ss. 46-48.

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Çiftçi E., Yeni Assur'da Yük Taşıtları,,,
2. Çiftçi E., Yeni Assur'da Yük Taşıtları,,,
3. SÜRÜN Y., Arkeolojik Veriler Işığı'nda Yeni Assur'da Av ve Avcılık,,,
4. Sivi Ü., Çavuştepe Kalesi'nden Urartu Dönemi Çanak Çömlekleri,,,
5. ÇİFTCİ E., Yeni Assur'da yük taşıtları,Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Arkeoloji Anabilim Dalı
6. SÜRÜN Y., Arkeolojik veriler ışığı'nda Yeni Assur'da av ve avcılık,Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Arkeoloji Anabilim Dalı
7. SİVİ Ü., Van/Çavuştepe 2014 ve 2015 yılları Urartu Dönemi çanak çömlekleri,Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Arkeoloji Anabilim Dalı
Projeler:
1. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yüzey Araştırması, 31.12.2017
2. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), , Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığı’xxnda Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yüzey Araştırması, 01.09.2018
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, , Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yüzey Araştırması, 01.09.2018
4. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yüzey Araştırması, 05.06.2018
5. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), , Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığı’xxnda Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yüzey Araştırması, 05.09.2017
6. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Arkeolojik Veriler Işığında Yeni Assur’da Av ve Avcılık, 06.01.2015
7. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), , Arkeolojik ve Epigrafik Buluntular Işığında Van Gölü HavzasıUrartu Dönemi Yol Güzergâhları Yüzey Araştırması, 07.09.2017
8. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yüzey Araştırması, 28.06.2017
9. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Arkeolojik Veriler Işığı nda Yeni Assur da Av ve Avcılık, 06.01.2015
10. BAP, Araştırmacı, Arkeolojik Veriler Işığı nda Türkiye Sınırları İçersindeki Urartu Kültür Envanteri,
11. BAP, Araştırmacı, Van Kalecik Kazı ve Araştırma Çalışmaları,
12. BAP, Araştırmacı, İlk Çağ dan Orta Çağ a Kadar Muş Yüzey Araştırması,
13. BAP, Araştırmacı, Arkeolojik Buluntular Betimleme Sanatı ve Yazılı Kaynaklar Işığı nda Urartu Krallığı nda Tekerlekli Taşıtlar,
Hakemlikler:
1. Journal of International Scientific Researches, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ulakbim, TÜRKİYE
3. Journal of International Scientific Researches, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri IV, Lisans, 2018-2019
2. Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri III, Lisans, 2018-2019
3. Yeni Assur Sanatı I-II, Yüksek Lisans, 2013-2014
4. M.Ö: II. Yakındoğu Arkeolojisi I-II, Lisans, 2013-2014
5. Babil Arkeoojisi , Lisans, 2013-2014
6. Arkeoloji'de Çizim ve Belgeleme I-II, Lisans, 2013-2014
7. Suriye-Filistin Arkeolojisi , Lisans, 2013-2014
8. Yeni Assur Arkeolojisi I-II, Lisans, 2013-2014
Ödüller:
Üyelikler:
1. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Üye, 2009
2. Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, Üye, 2005
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
7630
Belgegeçer
:
E-posta
:
bilcan.gokce@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, IĞDIR