Canan Gülmez

Canan Gülmez

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762270010

E-mail:canan.gulmez@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Eczane ve Eczacılık Hizmetleri
Anabilim Dalı/Program
:
Eczane Hizmetleri
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü
Lisans
:
Kimya
Yüksek Lisans
:
Biyokimya
Doktora
:
Biyokimya
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Rekombinant enzim teknolojisi, Enzim immobilizasyonu, Nanomateryaller, Kanser, Oksidatif stres, ELISA, Western Blot, Deneysel hayvan modelleme.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1- Gulmez, C., Atakisi, O., “Alterations in folic acid, vitamin B12, thyroid hormones and antioxidant/oxidant levels in different age groups of sprague dawley rats”, Acta Medica Mediterranea, 32: 361-365, 2016.

2- Kart,A., Koc, E., Yıldız Dalgınlı, K., Gulmez, C., Sertcelik, M., Atakisi, O., “The Therapeutic Role of Glutathione in Oxidative Stress and Oxidative DNA Damage  Caused by Hexavalent Chromium”, Biological Trace Element Research, 174:387-391, 2016.

3- Atakisi, E., Topcu, B., Yıldız Dalgınlı, D., Gulmez, C., Atakisi, O., “Acute Effects of N-Acetylcysteine on Total Antioxidant Capacity, Total Oxidant Capacity, Nitric Oxide Level and Gammaglutamyl Transpeptidase Activity in Rabbits”, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40:871-875, 2016.

4- Ilgun,T., Yıldız Dalgınlı, K., Gulmez, C., Atakisi, O., “Changes in the Levels of Liver HSP70, Plasma Nitric Oxide, and Antioxidative System in Experimentally Induced Endotoxemia Mouse Model and the Role of Reduced Glutathione”, Turkish Journal of Biology, 40:1272-1277, 2016.

5- Gulmez, C., Atakisi, O., Yıldız Dalgınlı, K., Atakişi E.A Novel    Detergent Additive: Organic solvent- and Thermo-alkaline-stable Recombinant Subtilisin”, International Journal of Biological Macromolecules, 108:436-443, 2018

6-Gulmez, C., Altınkaynak, C., Ozdemir, N., Atakisi, O., “Proteinase K hybrid nanoflowers (P-hNFs) as a novel nanobiocatalytic detergent additive”, International Journal of Biological Macromolecules, 119:803-810, 2018.

7-  Atakisi, O., Yıldız Dalgınlı, K., Gulmez, C., Kaya, R., Ozden, O., Kart, A., Atakişi, E., “Boric acid and Borax Supplementation Reduces Weight Gain in Overweight Rats and Alter L-Carnitine and IGF-I Levels”, International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 2019.

8-Yakan, S., Aydın, T.Gülmez, C., Ozden, O., Erdoğan,K.E., Dağlıoğlu, Y.K., Andiç, F., Atakisi, O., Cakır, A. "The protective role of jervin against radiation-induced gastrointestinal toxicity". Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2019.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- Atakişi, O., Yıldız Dalgınlı, K., Atakişi  E., Kaya, R., Gülmez, C.:“The Effect of Boron Compounds on the levels of L- Carnitine, Leptin, IGF-I and HSP70 in Rat Fed with High-Fat Diet”. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 October - 01 November, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2015 (Sözlü).

2- Atakişi, O., Gülmez, C., Yildiz Dalginli, K. “Expression and Purification Of A Recombinant Serine Protease From Bacillus Subtilis”, International Conference on Reserch in Education and Science (ICRES), 18-21 Mayıs, Ephesus-Kusadası, Turkey, 2017(Sözlü) .

3- Atakişi, E., Atakişi, O., Ozbey, C., Gülmez, C., Yildiz Dalginli, K. “The Evaluation of Some Biochemical Parameters and Oxidative-Antioxidative Balance in Aluminium Chloride Induced Toxicity”, International Conference on Reserch in Education and Science (ICRES), 18-21 Mayıs, Ephesus-Kusadası, Turkey, 2017 (Sözlü).

4- Ilgun,T., Yildiz Dalginli, K., Gulmez, C., Atakisi, O. “Changes in the Levels of Liver HSP70, Plasma Nitric Oxide, and Antioxidative System in Experimentally Induced Endotoxemia Mouse Model and the Role of Reduced Glutathione”,  International Conference on Reserch in Education and Science (ICRES), 18-21 Mayıs, Ephesus-Kusadası, Turkey, 2017 (Sözlü).

5- Atakişi, O., Gülmez, C., Ozbey, C. “Kinetic Study of Serine Alkaline Protease from Bacillus subtilis 1023 (PTTC)”, International Conference on Reserch in Education and Science (ICRES), 18-21 Mayıs, Ephesus-Kusadası, Turkey, 2017 (Sözlü).

6- Atakişi, E., Atakisi, O., Gulmez, C., Yildiz Dalginli, K. “Lipopolysaccharide Treatment Changes Plasma Total Oxidant and Antioxidant Capacity on A Time Dependent Manner in Rabbits” 3rd International Conference on New Trends in Chemistry April 28-30, Helsinki, Finland, 2017 (Sözlü).

7- Altinkaynak C., Gulmez C., Özdemir N., Atakisi O., “Self-assembled Enzyme-inorganic Hybrid Nanostructures and Their Characterization”, The International Conference on Materials Science, Machine and Automotive Engineerings and Technology’18, April 10-12, Cesme, Izmir, Turkey, 2018 (Sözlü).

8- Atakisi, E., Ozturkler, M., Yildiz Dalginli, K., Gulmez, C., Atakisi, O., ”Effects of Omega-3 Oil Acids on Adenozine Deaminase Activity, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine and Reduced Glutathion Levels in Aluminium Toxicity”, 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April, Hatay, Turkey, 2018 (Sözlü).

9- Yildiz Dalginli, K., Atakisi, O., Gulmez, C., “Expression and Biochemical Characterization of Recombinant Lipase from Bacillus Pumilus MBB03”, 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April, Hatay, Turkey, 2018 (Sözlü).

10- Gulmez, C., Atakisi, O., “Investigation of The Effects of Kumiss on DNA damage, Adenosine Deaminase Activity and Oxidative Stress in Tumor-Permissive Microenvironment”, 4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST),7-10 September, Kiev, Ukraine, 2018 (Sözlü)

11- Andıç, F., Yakan, S., Gulmez, C., Ozden, O., Daglıoglu Y.K., Erdogan, K.E., Cakır, A., Atakisi, O., “Oleuropein Decreases Gastrointestinal Toxicity Following Radiotherapy”, International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES), 2-6 September, Kyrenia,Cyprus, 2018 (Sözlü).

12- Gulmez, C., Atakisi, O., Kart, A.,Ozturkler, M., Ozden, O., "Capparis Ovata Extract Increase The Levels of Recently Identified, Energy Regulator Nesfatin-1 and Irisin Hormones in The Liver and Kidney of C57bl/6 Mice", 1st International Multi Discipline Studies Congress, 6-7 November, Iğdır, Turkey, 2018 (Sözlü).

13- Gulmez, C., Atakisi, O., YILDIZ DALGINLI, K., Atakisi, E., "Metal Ion and Organic Solvent-Stable Recombinant Subtilisin from Bacillus Subtilis", 6-7 November, Iğdır, Turkey, 2018 (Sözlü).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- Yıldız Dalgınlı, K., Atakişi, O., Gülmez, C.Bacilus thermocateulatus’dan lipaz enziminin rekombinant olarak üretimi, karakterize edilmesi ve immobilizasyonu.”, 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, 2016 (Sözlü sunum).

2- Kanıcı A., Atakişi, E.,  Gülmez, C., Ersan, Y., Kaya, R. Koç, E. Atakişi, O., “Fenilhidrazin Toksikasyonunda Panaks Ginsengin Etkisinin Araştırılması’’, 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, 2013 (Poster).

3-Kanıcı, A., Yıldız Dalgınlı, K., Atakişi, O., Kart, A., Aydın, Y., Gülmez, C., Kaya, R.,  Mert, B.,  Atmaca, N., “Karaciğer Dokusu Albümin, Total Protein, Glukoz ve Globülin Düzeylerine Metotreksatın Etkisinin Araştırılması”. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, 2013 (Poster).

4- Atakişi, O., Yıldız Dalgınlı, K., Aydın, Y., Kanıcı, A., Topçu, B., Mert, B., Gülmez, C., Kaya, R., Kart, A., Atmaca, N., “Dietilnitrozamin Toksisitesine Karşı Çörek Otu Yağının Total Oksidan ve Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi”. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, 2013 (Poster).

5- Kanıcı, A, Yıldız Dalgınlı, K., Gülmez, C., Atakişi, O., Atakişi, E., Aydın, Y., Kaya, R., Mert, B., Ersan, Y., “Karaciğer Dokusunda Fenilhidrazin Toksikasyonuna Karşı Panaks Ginsengin Etkisinin Araştırılması”. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül, Elazığ, 2013  (Poster).

6- Yıldız Dalgınlı, K., Atakişi, O., Gülmez, C., Kanıcı, A., Atakişi, E., Aydın Dursun, Y.,   Yılmaz, Y.: “Nigella sativa Yağının Dietilnitrozamin Toksisitesinde Koruyucu Etkisinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, Kars, 2015 (Poster).

7- Gülmez, C., Atakişi, O., ‘’Farklı Yaş Gruplarındaki Sprague Dawley Ratlarda Folik Asit, Vitamin B12, Tiroid Hormonları ve Antioksidan/oksidan Düzey Değişimleri’’, 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, 2016 (Poster).

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1- Erzurum Atatürk Üniversitesi Atateknokent’te “ENSAN KİMYA (Canan Gülmez)” adlı Ar-Ge şirketi kurulmuş olup, “Endüstride Yaygın Olarak Kullanılan Proteazın Üretimi’’ adlı 0026.TGSD.2015-2 kodlu TEKNOGİRİŞİM projesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmiştir (Proje Yürütücüsü, 2015-2016, 74.500,00 TL destek miktarı).

2- “Deneysel Kolorektal Kanser Modelinde Kımızın Siklooksijenaz-2 (COX-2), Kaspaz-3, TGF-β, β-Katenin, Sirtuin Proteinlerinin Ekspresyonu ve DNA Hasarı Üzerine Etkisinin Araştırılması”, 2017-TS-32 nolu Araştırma Projesi, KAÜ-BAP, Araştırmacı, 2017- 2018.

3-“Bacillus Subtilis’ten Rekombinant Olarak Proteaz Enziminin Üretimi Ve Karakterizasyonu”, 2017-FM-22 nolu Araştırma Projesi, KAÜ-BAP, Araştırmacı, 2017- 2018.

4-“Laktoferrinin Deneysel Endotoksemide DNA Hasarı, İmmun Sistem ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin Araştırılması”, 2017-FM-79 nolu Araştırma projesi, KAÜ-BAP Araştırmacı, 2017- 

5-‘“Pankreatik Lipaz Aktivitesi Üzerine Yeni Sentetik Fenolik Türev Bilesiklerinin Inhibisyon Etkisinin Arastırılması”, KAÜ-BAP Araştırmacı, 2018-

 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Genel Kimya (2018-2019 Bahar Dönemi)

Biyokimya (2018-2019 Bahar Dönemi)

Ödüller:

1- İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Birliği işbirliğinde düzenlenen Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı organizasyonu kapsamında, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri kategorisinde ikincilik ve para ödülüne layık görülmüştür (2016).

            2- TÜBİTAK yayın teşvik ödülü, 2016.

            3- TÜBİTAK yayın teşvik ödülü, 2018.

           4- “Bacillus Pumilus MBBO3' den Üretilen Rekombinant Lipazın Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu” adlı çalışma “1st  International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry” kongresi en iyi sözlü sunum ödülü (2018).

Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762270010
Dahili Tel.
:
3406
Belgegeçer
:
E-posta
:
canan.gulmez@igdir.edu.tr
Web Site
:
3406
Adres
: