Cem TIRINK

Cem TIRINK

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:cem.tirink@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm
:
ZOOTEKNİ (DR)
Anabilim Dalı/Program
:
Biyometri ve Genetik
İdari Görevler
:
Lisans
:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./
Yüksek Lisans
:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/
Diller
:
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Evaluation of Enterprises Raising Water Buffalo in SamsunProvince of Turkey, International Journal of Scientific and Technological Research, Cilt 4, Sayı 8, 2018
2. Canonical Correlation Analysis for Estimation of Relationships Between Some Characteristics and Color of Broiler Meat, IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), Cilt 11, Sayı 11, 2018
3. Analysis of Random Intercept and Slope Model RISM for Data of Repeated Measures from Hy Line White Laying Hens, Pakistan Journal of Zoology, Cilt 48, Sayı 5, 2016
4. Prediction of Fleece Weight from Wool Characteristics of Sheep Using Regression Tree Method Chaid Algorithm, Pakistan Jornal of Zoology, Cilt 48, Sayı 4, 2016
5. Estimating Effective Population Size Using Pedigree Data, Scientific Papers. Series D. Animal Science, Cilt 59, Sayı 2016, 2016
6. Comparison of Artificial Neural Network and Decision TreeAlgorithms used for Predicting Live Weight at Post Weaning PeriodFrom Some Biometrical Characteristics in Harnai Sheep, PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, Cilt 47, Sayı 6, 2015
7. Relations Amoung Birth Weight and Some Body Measurements at Birth in Saanen Kids, 65. EAAP Kongresi, Cilt , Sayı , 2014
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Use of CART and CHAID Algorithms in Karayaka Sheep Breeding, kafkas üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, Cilt , Sayı , 2019
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Estimation of Meat Quality in Broilers by Fuzzy Logic and Ordinal Regression Method, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 26.04.2018
2. Evaluation of Dairy Cattle Milk Production in Black Sea Region by Cluster Analysis, International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18), 26.09.2018
3. Effects of Exchange Rate and Feed Prices on Red Meat Prices, International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry (ICABGEH-18), 26.09.2018
4. Evaluation of enterprises raising water buffalo in Bafra, International Congress on Engineering and Life Science, 26.04.2018
5. Comparing the Nonparametric Permutation Test and Dunnett Multiple Comprasion Test, The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, 11.05.2015
6. Use of Multivariate Adaptive Regression Splines (Mars) in Predicting Body Weight from Body Measurements in Mengali Rams, INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES, 15.05.2017
7. Development of effective population size methods for genetic parameter estimation, European Biotechnology Congress, 25.05.2017
8. Usability of Ridge Regression in the Existence of Multicollinearity for Body Measurements in Saanen Kids, 8th Balkan Animal Science Conference, BALNIMALCON 2017, 06.09.2017
9. Implementation of Multivariate Adaptive Regression Splines for a Data Set of Multiple Responses with a New Generalized Cross Validation Criterion, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
10. Comparison of Predictive Performances of MARS and CART Algorithms Through R Software, International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 09.11.2017
11. Use of Multivariate Adaptive Regression Splines (Mars) in Predicting Body Weight from Body Measurements in Mengali Rams, nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2017), 15.05.2017
12. Prediction of an Upper Bound of Generalized Cross Validation in Multivariate Adaptive Regression Splines in Agricultural Studies, International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 09.11.2017
13. Estimating Effective Population Size Using Pedigree Data, The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture (Section 3- Animal Science), 09.06.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Poisson En çok Olabilirlik ve Hyper Poisson Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 23.04.2014
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
  • Tırınk, C., Önder, H., 2014. Poisson En Çok Olabilirlik ve Hyper Poisson Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kayseri, 23 Nisan, syf. 160.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Genetik Parametre Tahmini İçin Pedigri Verilerinden Yararlanarak Etkin Popülasyon Büyüklüğünün Belirlenmesi, 01.09.2014
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
0
Belgegeçer
:
E-posta
:
cem.tirink@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: