Mustafa ÇİRKA

Mustafa ÇİRKA

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:cirka.mustafa@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Bahçe Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Bahçe Bitkileri
Yüksek Lisans
:
Bahçe Bitkileri
Doktora
:
Tarla Bitkileri
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Edebiyat, Programcılık ve Müzik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1          Eryigit, T., Yildirim, B., Ekici, K., & Çirka, M. (2017). Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Schinus molle L. Essential Oil from Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20(2), 570-577.

2          Dursun, A., Turkmen, O., Turan, M., Sensoy, S., & Cirka, M. (2005). Effects of sewage sludge on the seed emergence, development and mineral contents of pepper (Capsicum annum) seedling. Asian Journal of Plant Sciences.

3          Türkmen, Ö., Şensoy, S., & Çirka, M. (2001). The effect of sewage sludge on the emergence and seedling growth in cucumber. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 1-4.

4          Turkmen, O., Cirka, M., & Suat, E. (2005). Initial evaluation of a new edible wild rhubarb species (Rheum ribes L.) with a modified weighted scaling index method. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(5), 763-765.

5          ÇİRKA, M. (2016). Doğu Anadolu’nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması ve Bakla Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(2), 135-145.

6         Ertürk, Y. E., & Çirka, M. (2015). Türkiye’de ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi (KDAB)’nde domates üretimi ve pazarlaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1), 84-87.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1          ÇİRKA, M., & ÇİFTÇİ, V. (2016). Doğu Anadolu’nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması ve Fenolojik Bakımdan Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 109-121.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1          Vahdettin Çiftçi, Haluk Kulaz, Mustafa Çirka, Ensari Yıldız. Doğu Anadolu’nun güneyinde yetiştirilen kuru fasulye genotiplerinin Toplanması ve değerlendirilmesi. Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül 2013, Konya. Sayfa: 871-877.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

DOĞU ANADOLU’NUN GÜNEYİNDE YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GEN KAYNAKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 109O163 no’lu proje (BURSİYER).

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Sıcak İklim Sebze Türleri

Serin İklim Sebze Türleri

Örtüaltı Yetiştiriciliği

Genel Sebzecilik

Mantar Yetiştiriciliği

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4044
Belgegeçer
:
E-posta
:
cirka.mustafa@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: