DERYA KARACA

DERYA KARACA

Dr.

Telefon:+90-476-223 0010

E-mail:derya.aksoy@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
Doktora
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. KARACA, Derya, ”Zâtî’nin Edirne Şehrengizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 55, 2018
2. KARACA, Derya, ”Klasik Türk Şiirinde Şem ve Pervane Kullanımları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 61, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. KARACA, Derya, ”Şehr-engizler Işığında XVI. Yüzyılda Manisa: Şehir Özellikleri, Halkı ve Meslek Hayatı”, Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa’nın Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa, 26.10.2017
2. KARACA, Derya, “The Sun of The Night: The Beloved in The Classical Turkish Poem and in This Context Şem and Pervane”, Sapienza University III. European Conference on Social and Behavioral Science, Rome/Italy, 06.02.2014
3. KARACA, Derya, ”Şairi Bilinmeyen Bir Siroz Şehrengizi”, International Congress of Human Studies/Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, 06.12.2018
4. AKSOY, Derya, ”Hayriyye ve Lutfiyye: İki Nasihatname Örneğinin Üslup Bakımından Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri), 19.10.2011
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Iğdır-Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları, 20141
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

KARACA, Derya (2014), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) TRA2-13DFD Referans Numaralı “Serka’nın Desteğiyle Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Dile Geliyor” Projesi, Proje Ekip Üyesi, Iğdır 2014

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
derya.aksoy@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: