DERYA KARACA

DERYA KARACA

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90-476-223 0010

E-mail:derya.aksoy@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
Doktora
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. KARACA, Derya, ”Zâtî’nin Edirne Şehrengizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 55, 2018
2. KARACA, Derya, ”Klasik Türk Şiirinde Şem ve Pervane Kullanımları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 61, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. KARACA, Derya, ”Şehr-engizler Işığında XVI. Yüzyılda Manisa: Şehir Özellikleri, Halkı ve Meslek Hayatı”, Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa’nın Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa, 26.10.2017
2. KARACA, Derya, “The Sun of The Night: The Beloved in The Classical Turkish Poem and in This Context Şem and Pervane”, Sapienza University III. European Conference on Social and Behavioral Science, Rome/Italy, 06.02.2014
3. KARACA, Derya, ”Şairi Bilinmeyen Bir Siroz Şehrengizi”, International Congress of Human Studies/Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, 06.12.2018
4. AKSOY, Derya, ”Hayriyye ve Lutfiyye: İki Nasihatname Örneğinin Üslup Bakımından Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri), 19.10.2011
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Iğdır-Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları, 20141
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

KARACA, Derya (2016), “Beş Şehir Beş İnsan: Örnek İnsan Ord. Prof. Dr. Ahmed Süheyl ÜNVER”,  Kültür ve Turizm Bakanlığı “Şehir ve İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi” kapsamında Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde sunulan bildiri, Iğdır: 7 Ocak 2016 (panelist) 

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

KARACA, Derya (2014), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) TRA2-13DFD Referans Numaralı “Serka’nın Desteğiyle Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Dile Geliyor” Projesi, Proje Ekip Üyesi, Iğdır 2014.

KARACA, Derya, Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük Projesi (TEBDİZ) Kapsamında “Yahya B. Bahşi Vesiletü’l-Metâlib” Adlı Menakıbname İncelemesi, 2016 (http://tebdiz.com/, Araştırmacı, Devam Ediyor).

Hakemlikler:

KARACA, Derya, Folklor Akademi Dergisi, Sayı 3, 2018.

Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
8243
Belgegeçer
:
E-posta
:
derya.aksoy@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Merkez/IĞDIR