Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ

Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:duygu.collu@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
:
İşletme Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü
Yüksek Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, İşletme
Doktora
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, İşletme
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Finans, Sermaye Piyasaları, Bankacılık,
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Tanrıöver, B. ve Arslantürk, D.(2015). Hisse Senedi Piyasalarında Öngörü Performansının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi, Business and Economics Research Journal, Cilt:6, Sayı:2.

 Dağlı, H.  ve Çöllü Arslantürk, D. (2016). Stock Return Anomalies: Evidence From Borsa İstanbul, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9, Sayı: 47.

Sevim, U. ve Çöllü Arslantürk, D. (2017). Müşterilerin Banka Seçimini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi: Giresun İli Örneği, Uluslararası iktisadi ve idari İncelemeler Dergisi, Cilt:1, Sayı:18. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 Dağlı, H.  ve Arslantürk, D. (2011). The Effect of R&D Expenditure on the Stock Returns and Risk in Emerging Markets: The Case of Turkey, Asean Conference on Scientific & Social Science Research (Acsssr 2011), 22-23 June, Penang, Malaysia.

 Çöllü Arslantürk, D. ve Sevim, U. (2016). AR-GE Harcamaları ve İşletme Performansı İlişkisi: BİST Örneği, 1. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Giresun, Türkiye.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Çöllü Arslantürk, D.(2015). Kesitsel Anomaliler ve Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

   Çöllü Arslantürk, D.(2017). İşletmenin Maliyetleri ve Gelirleri, Modern İşletme Kitabı, (ed. Yeter Demir USLU), Eğitim Kitabevi Yayınları, ISBN: 9789752475076

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Emir, M., Arslantürk, D. ve Sevim, U.(2011). 2008 Ekonomik Krizinin Gıda ve Tekstil Firmaları Üzerine Etkilerinin Finansal Oranlar Yardımıyla Analizi: İMKB’de Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:13, Sayı:3.

Emir, M., Sevim, U. ve Arslantürk, D.(2012). KOBİ’lerde Finansal Yönetim Uygulamalarının Finansman Sorunları Üzerindeki Etkisi: Trabzon İli Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 6.

Dağlı, H.  ve Çöllü Arslantürk, D. (2015). Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler: Borsa İstanbul Örneği, Giresun Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı:1.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Arslantürk, D., Baki, B. ve Ar, İ.M. (2011). Ticari Kredi Taleplerinin Dematel Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi (YAEM 2011), 5-6-7 Temmuz, Sakarya, Türkiye.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinde Rüzgar Gücü: Model Ülke Danimarka (2016), (Giresun Üniversitesi BAP Projesi/Araştırmacı).

Hakemlikler:

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Verilen Dersler:

Finansal Yönetim

Sermaye Piyasası Analizleri

Finansal Kurumlar Yönetimi

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Genel Muhasebe

Dönemsonu Muhasebesi

Ödüller:

KTÜ Bölüm Birinciliği (2007)

Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
E-posta
:
duygu.collu@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Suveren Kampüsü İİBF İşletme Bölümü